پول نفت ایران در جیب داماد اردوغان!

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی صبح یکشنبه در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و با حضور نجفی نماینده دادستان، وکلای مدافع متهمان، وکلای شرکت ملی نفت، وکلای بانک مسکن و کارشناسان بانک مرکزی برگزار شد.

قاضی مقیسه گفت: «در جلسه امروز (یکشنبه) به اتهامات مهدی شمس پیرو جلسه دیروز رسیدگی میکنیم. اتهامات مهدی شمس که نماینده دادستان قرائت کرد، افساد فیالارض، مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکیل گروهی که آقای زنجانی از سران آن است و محکومیتش قطعی شده و دو متهم دیگر آن فلاح هروی و شمس مرتکب جعل شدهاند و با استفاده از اسناد مجعول، کلاهبرداری و پولشویی کردهاند.» وی اظهار کرد: «چهارسال از زمان بازداشتتان میگذرد و همچنان میگویید با زنجانی و فلاح هروی پولها را بازمیگردانید، ولی هنوز نتیجهای حاصل نشده است.

شما یک ارزفروش ساده را با شرکت ملی نفت، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی آشنا کردید که موجب شد قراردادی امضا کند تا نفت تحویلش بدهند، در حالی که بانکی در مالزی وجود نداشت.» مهدی شمس، متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفتی، در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: «دیروز خیلی از موارد از مسائل حاشیهای گفته شد، امروز مورد هجمه هستم و انتظارم از رئیس دادگاه این است که بگذارند از کیفرخواست دفاع کنم.» متهم دوم پرونده افزود: «از دادستان محترم، آقای جعفری دولتآبادی، تشکر میکنم که امکاناتی مانند تلفن را در اختیارم گذاشتند تا رد مال را پیگیری کنم، این کار را انجام دادم و نتایج خوبی به دست آوردم که آن را اعلام میکنم. اگر بازداشت هم نمیشدم، این کار سهسال پیش به ثمر میرسید.»

نقش 3 وزیر

قاضیمقیسه گفت: «جایی که شما اکنون دارید، من در خانهام ندارم، ملاقات دارید، فشاری روی شما نیست. به شما اماننامه دادند؟ خیر، ندادند. شما اعضای اصلی باند اخلالگری در نظام اقتصادی هستید. شما کاری کردید که سه وزیر به او نفت بدهند. نفت را به شما میدهند، مقداری از عواید این فروش را خرج اموال خود میکنید و مابقی هم مشخص نیست که کجا هست. جای تاسف است که پول بیتالمال در اختیار کسی گذاشته شده که تابعیت خارجی دارد.» شمس در پاسخ به گفتههای قاضی اظهار کرد: «من با اجازه مقامات این کار را انجام دادم که نمیتوانم دلایلش را هماکنون در دادگاه بگویم. من به مملکتم پشت نکردهام و بهخاطر این موضوع هم در همان خارج از کشور تحت تعقیب هستم.»

علیه نظام؟ غلط میکنم

قاضیمقیسه گفت: «دوسال قبل آن هم هیچگونه فشاری نبوده است.» متهم مدعی شد: «من دوسال قبل سهبار به درجه خودکشی رسیدم، کجای قانون میگوید فردی دو و نیمسال در انفرادی باشد؟ کجای قانون میگوید وکیل نداشته باشم؟» قاضیمقیسه پاسخ داد: «شما اکنون وکیل دارید. این موضوعی که میگویید مربوط به تحقیقات مقدماتی است.» در این حین وکیلمدافع شمس با اشاره به اینکه در ابتدای دادگاه قصد داشته برای چنددقیقه با موکلش ملاقات کند که او را از این کار منع کردند، گفت: «آقای قاضی، من امروز حتی نتوانستم چنددقیقهای با موکلم ملاقات کنم.» شمس نیز در ادامه سخنان وکیلش گفت: «درواقع حرف اصلی من این است که شما با یک ذهنیت پیشین وارد دادگاه شدهاید.» قاضی در پاسخ به این گفته متهم گفت: «تنها کسی که ذهنیت غلطی نسبت به شما و ذهنیت نادرستی از پرونده ندارد، من هستم. من از این پرونده شناخت کامل دارم. علیه نظام سخن نگویید و پشت تریبون نگویید که تحت فشار بودید. در بهترین حالت از شما پذیرایی میشود. میتوانید دادگاه را قانع کنید که اینگونه نیست. من حرفی ندارم، نه با نماینده دادستان اخوت دارم نه موضوع دیگری. دفاع قانونی کنید، مدرک بدهید که این کارها را انجام ندادهاید.» متهم گفت: «غلط کنم علیه نظام سخن بگویم.»

قاضیمقیسی در ادامه خطاب به متهم ادامه داد: «صرف ادعا و شعرخوانی نباشد، با این اظهارات مسئولان قضایی و اجرایی را متهم میکنید. برای نظام فرقی نمیکند طرف چه کسی است؛ با همه متهمان برخورد میشود.» شمسزاده اظهار کرد: «براساس دادنامه اولیه دیوان عالی کشور حرف میزنم» که قاضیمقیسه خطاب به او گفت: «دیوان عالی شما را تبرئه نکرده، بلکه خواستار رفع نقص در پرونده شد. قضات دیوان شما را جزو باند و شبکه احساس کردند و موارد مورد بررسی دیوان، درحال بررسی است.» قاضی از متهم خواست تا مواظب باشد که چهچیزی را بیان میکند که متهم گفت: «این موارد ربطی به قوه قضائیه ندارد»، قاضی هم ادامه داد: «هر فرد در هر جایگاهی که باشد، دستش زمانی که به غارت بیتالمال دراز میشود، باید قطع شود و نظام با کسی تعارف ندارد.»

فعالیتهای بانک FIIB در ولنجک

نماینده دادستان با بیان اینکه طبق قرارداد واریزی به حساب اچکی نزد بانک FIIB (اولین بانک بینالمللی اسلامی) بوده است، گفت: «این بانک بهتعبیر بازپرس پرونده بانک نبود، بلکه ماشین جعل بود که در سوئیتی در ولنجک کارهای بانکی را انجام میدادند.» بهگفته وی، بانک مرکزی بهدلیل تحریم نمیتوانست یکمیلیارد و 427میلیون و 500هزار یورو را به پیمانکاران پرداخت کند، لذا این ارز را دودستی تقدیم بابک زنجانی کرد و او هم 70میلیون یورو را به پیمانکاران پرداخت کرده است.» وی افزود: «البته او در قرارگاه خاتمالانبیا هم این کار را انجام میداد، اما در آن زمان خوب عمل میکرد.» قاضی مقیسه در ادامه بیان کرد: «شما کسی هستید که با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان صنعتنفت رابطه داشتید، شما بودید که گفتید آقای زنجانی توانایی دارد و او را به شرکت نفت معرفی کردید.

شما نفت را تحویل گرفتهاید.» شمس بار دیگر تاکید کرد: «من کارگزار بودم، شما از پیش محکوم میکنید. اینگونه که میگویید معرفی کردهام، خیر، اینچنین نبوده است. به من میگفتند شما جهاد میکنید و پشت بابک زنجانی را خالی نکنید.» قاضیمقیسه افزود: «ما نمیگوییم شما در موضوع افآیآیبی نقش داشتید. شما تحویلگیرنده نفت بودید.» متهم ردیفدوم بیان کرد: «چرا نامه من که در پاسخ به آقای زنجانی دادهام در کیفر خواست وجود ندارد. من پاسخ دادم و گفتم که تمام این السیها دروغ است. من پولی از فال نگرفتهام، تمام اسناد پرداختی از فال مشخص است. به شما هم گفتم هر آنچه انجام دادم بهدستور بابک زنجانی انجام دادم.» وی افزود: «شما میفرمایید هرکه کمک کرد شریک است، پس چرا فقط من محکوم میشوم؟ اگر السیها جعلی بود امکان سنجش هم وجود نداشت.»

قاضیمقیسه تاکید کرد: «به شما اطمینان کردند، برای مثال فلاح هروی 30سال در این نظام کار کرد و بعد منحرف شد.» شمس اضافه کرد: «من بهعنوان کارگزار کار میکردم، مسئولان و خیلی از مقامات آقای زنجانی را تایید کردند. این جمله را کسی به من نقل کرد که نمیتوانم نام آن را ببرم که یکی از مسئولان گفتهاند زنجانی مورد اعتماد است.» متهم مدعی شد: «وزارت اطلاعات، چهار وزیر، مقامات و دوستان مشترک من، ایشان را تایید کرده بودند. من به ایشان کمک کردم و قصدم خدمت بوده است. اگر پولها را بازنگردانده، گناه من چیست؟ قراردادهای من با بابک زنجانی نمایندگی و کارگزاری بود.» بعد از اظهارات شمس، قاضیمقیسه اتمام جلسه روز گذشته را اعلام کرد و گفت که جلسه بعدی دادگاه، 25تیرماه برگزار میشود.

پول نفت ایران در جیب داماد اردوغان!

وکیل شرکت ملی نفت ایران گفت: به جای اینکه پول نفت به خزانه واریز شود، صرف خرید کارخانه آلومینیوم به نام یک زن و خرید شرکت حمل و نقل برای داماد اردوغان شده است. در جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، مهدوی نماینده شرکت نفت نسبت به دفاعیات متهم اعتراض داشت و گفت: ما بهعنوان دلباخته با شما بحث داریم که مشارکت اقتصادی مورد بحث ما نیست، بلکه اینجا دادگاه کیفری است و باید به اتهامات شما رسیدگی شود. اینکه شما شریک بودهاید و واسطه بودهاید برای ما مهم است. شما در اظهارات خود گفتهاید که من پول را به دستور بابک زنجانی هزینه کردهام و این نشان میدهد که شما شریک جرم هستید. مهدوی گفت: ما با شما ساعتها جلسه گذاشتیم که موضوع روشن شود، چون طرف اصلی شرکت فال شما بودهاید. متاسفانه به جای اینکه پول نفت به خزانه واریز شود، صرف خرید کارخانه آلومینیوم به نام یک زن شده است که حتی جواب ما را نمیدهد.

پول نفت که قرار بود به خزانه واریز شود، صرف خرید شرکت حملونقل برای داماد آقای رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، شد. حتی تمام کسانی که با شما شراکت داشتند، با تبانی سهام 51 درصد شرکت هواپیمایی را فروختند و به نحوی سر شما کلاه گذاشتند. متاسفانه نه آقای زنجانی و نه آقای شمس در ارائه مدارک و ادله به ما کمک نکردند. وی ادامه داد: ما بهعنوان شرکت نفت به شما نفت دادیم که آن را بفروشید و پول آن را به برگردانید، شما نهتنها این کار را نکردید، بلکه حتی از برخی افراد شنیدهایم که به شرکای خارجی گفتهاید که با نمایندگان ایرانی همکاری نکنند. لذا ما معتقدیم این فرد در ارتکاب جرم با زنجانی همدست بوده است. شمس در پاسخ به اظهارات نماینده شرکت نفت گفت: آقای مهدوی، بنده برای شما بهعنوان یک شخصیت عالم و آگاه احترام قائل هستم، چون میدانم کاملا به قوانین اشراف دارید. شما در خارج از کشور یک شرکت بینالمللی دارید که مهدوی در پاسخ داشتن هرگونه شرکت را تکذیب کرد.

مشاهده نظرات