۸۴۸۱ میلیون دلار؛ رقم بدهی‌های خارجی دولت/ نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصد

نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که کل بدهی‌های خارجی دولت به ۸۴۸۱ میلیون دلار رسیده است.

نماگرهای اقتصادی شماره ۸۷ از سوی اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که تراز حساب جاری (بخش خارجی) ۱۶۳۸۸ میلیون دلار، تراز بازرگانی (حساب کالا) ۲۰۸۴۳ میلیون دلار، صادرات کالا (FOB) ۸۳۹۷۸ میلیون دلار، واردات کالا (FOB) ۶۳۱۳۵ میلیون دلار، کل بدهیهای خارجی (پایان دوره) ۸۴۸۱ میلیون دلار و متوسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی ۳۱۳۸۹ ریال بوده است.

شاخصهای عمده اقتصادی در سه ماهه پایانی سال گذشته نشان میدهد که جمعیت کشور ۷۹.۹ میلیون نفر بوده است که از این میزان ۵۹.۱ میلیون نفر جمعیت شهری و ۲۰.۸ میلیون نفر جمعیت روستایی بودهاند. براین اساس رشد جمعیت کشور ۱.۲ درصد، تراکم جمعیت ۴۸.۵ نفر در هر کیلومتر مربع و جمعیت فعال ۲۵.۸ میلیون نفر اعلام شده است.

براین اساس نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصد بوده که از این میزان ۱۳.۷ درصد نرخ بیکاری شهری و ۸.۹ درصد نرخ بیکاری روستایی بوده است. همچنین نرخ بیکاری برای زنان ۲۰.۷ و برای مردان ۱۰.۵ درصد اعلام شده است. در این بازه زمانی نرخ بیکاری برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال ۲۵.۹ درصد و برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۹.۲ درصد بوده است.

نرخ رشد متغیرهای بخش پولی (اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت به پایان سال قبل از آن) نقدینگی ۲۳.۲ درصد رشد داشته است. همچنین حجم پول ۱۹.۳، شبه پول ۲۳.۸ درصد و سپردههای بخش غیردولتی ۲۳.۹ درصد افزایش نشان میدهند.

براساس اعلام بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی (۱۰۰=۱۳۹۰) با نفت ۱۲.۵ درصد و بدون نفت ۳.۳ درصد بوده است. همچنین براین اساس عملکرد سال ۱۳۹۵ (به قیمتهای جاری) نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه رقم ۱۲۷۲۳ هزار میلیارد بوده است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲۶۶۴ هزار میلیارد ریال، هزینههای مصرفی بخش خصوصی ۶۴۹۵ هزار میلیارد ریال و هزینههای مصرفی بخش دولتی ۱۷۵۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

در سه ماهه پایانی سال گذشته درآمدهای دولت ۱۴۵۹.۹ هزار میلیارد ریال، پرداختهای هزینهای ۲۰۷۰.۲ هزار میلیارد ریال، واگذاری داراییهای سرمایهای ۷۴۲.۸ هزار میلیارد ریال، تملک داراییهای سرمایهای ۴۲۱.۰ هزار میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایهای نیز ۲۸۸.۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

براساس اعلام بانک مرکزی تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (۱۰۰=۱۳۹۰) نیز نشان میدهد که نرخ تورم متوسط سال ۱۳۹۵ نسبت به متوسط سال قبل از آن ۹.۰ درصد، تورم در اسفندماه سال گذشته نسبت به ماه قبل از آن ۲.۰ درصد و اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۱۱.۹ درصد بوده است.

همچنین در بخش بورس و اوراق بهادار تهران اعلام شده است که شاخص کل قیمت (پایان دوره) ۷۷۲۳۰.۰، ارزش سهام و حق تقدم معامله شده ۵۳۷.۹ هزار میلیارد ریال و حجم سهام و حق تقدم معامله شده ۲۵۲.۶ میلیارد سهم بوده است.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات