دیپلماسی گمرکی ایران فعال شد/ مذاکرات جدید با ۳ کشور

رییس کل گمرک ایران با روسای گمرکات ژاپن، فرانسه و لبنان به صورت جداگانه دیدار و درباره گسترش مناسبات گمرکی گفتگو کرد.

مسعود کرباسیان در حاشیه اجلاس سازمان جهانی گمرک با رییس کل گمرک ژاپن دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار راهکارهای توسعه مناسبات و همکاریهای دوجانبه و امضای موافقتنامه همکاری و کمکهای متقابل اداری در امور گمرکی که مقدمات امضای آن فراهم شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کرباسیان در این دیدار از توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه امور گمرکی و گسترش مناسبات تجاری با ژاپن استقبال کرد و از همکاریهای به عمل آمده دولت ژاپن در خصوص واگذاری دستگاههای ایکس ری و همچنین آموزش پرسنل اعزامی به ژاپن که در سال گذشته از طرف سازمان جترو و جایکا انجام پذیرفت، تشکر  و قدردانی کرد.

رییس کل گمرک ژاپن نیز در این دیدار بر توسعه همکاریهای گمرکی و تسهیل و توسعه تجارت با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و خواستار حمایت کشورمان از تداوم دوره دبیرکل فعلی سازمان جهانی گمرک و رایزنی با سایر کشورهای تاثیرگذار منطقه در این خصوص توسط ریاست کل گمرک ایران شد.

دیدار روسای کل گمرکات ایران و فرانسه

بر پایه این گزارش، همچنین روسای کل گمرکات ایران و فرانسه در حاشیه شورای سازمان جهانی گمرک دیدار و گفتگو کردند. این دیدار در ادامه دیپلماسی فعال گمرکی رییس کل گمرک ایران در حاشیه اجلاس شورای سازمان جهانی گمرک و در قلب اروپا در بروکسل صورت گرفت.

در این دیدار با توجه به فضای مثبت به وجود آمده در همکاریهای اقتصادی و تجاری بین دو کشور، بر لزوم آمادگی گمرکات دو کشور برای تسریع در انجام تشریفات گمرگی و توسعه همکاریهای دو جانبه تاکید شد.

رییس کل گمرک فرانسه نیز در این دیدار بر موقعیت جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی تاکید و از افزایش مناسبات گمرکی برای توسعه و تسهیل تجارت میان ایران و فرانسه تاکید کرد.

کرباسیان هم با استقبال از گسترش همکاریهای گمرکی میان ایران و فرانسه از برنامه گمرک ایران برای افزایش مناسبات گمرکی با کشورهای اروپایی از جمله فرانسه خبر داد و اعلام کرد مقدمات گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی با فرانسه فراهم شده و گمرک ایران آماده توسعه همکاریها با این کشور است.

با توجه به مکاتبات انجام شده میان دفاتر امور بین الملل گمرکات ایران و فرانسه مقرر شده است، سند تمایل نامه همکاری دوجانبه (LETTER OF INTENT) بین مدیران امور بین الملل گمرکات دو کشور امضاء و مبادله شود.

همچنین در حاشیه اجلاس سازمان جهانی گمرک در بروکسل روسای کل گمرکات ایران و لبنان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در فضای صمیمانهای برگزار شد بر توسعه مناسبات و همکاریهای متقابل گمرکی و تجاری تاکید و دو طرف بر رفع موانع گمرکی برای توسعه و تسهیل تجارت تاکید کردند. رییس کل گمرک لبنان در این دیدار بر توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران تاکید و شرایط برای گسترش مبادلات تجاری میان تجار و بازرگانان دو کشور را خوب ارزیابی کرد.

کرباسیان نیز با تاکید بر همکاریهای بسیار خوب و نزدیک دو کشور از گسترش مناسبات گمرکی و تجاری میان ایران و لبنان استقبال کرد. همچنین کرباسیان از رییس کل گمرک لبنان دعوت کرد تا به ایران سفر نماید که مورد موافقت و استقبال رییس کل گمرک لبنان قرار گرفت.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات