عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد

ساماندهی بخش کشاورزی با عرضه گندم در بورس کالا

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: عرضه محصولات کشاورزی به خصوص گندم در بورس کالا حرکتی جهشی در این بخش محسوب شده و باعث ساماندهی بخش کشاورزی می‌شود.

عزت الله یوسفیان ملا با بیان اینکه دغدغه کشاورزان با درج قیمت تضمینی در بورس پایان مییابد، گفت: بخش کشاورزی باید با روند پیشرفت این بخش در دنیا همسو و همگام شود و بهطور یقین عرضه محصولات کشاورزی به خصوص گندم در بورس کالا میتواند حرکتی جهشی در داخل محسوب شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) حضور قابل توجهی نداشته و نتوانسته است بسیاری از تولیدات کشاورزی را در این سازمان بینالمللی مطرح کند، چراکه هزینه تولید در بخش کشاورزی بالا است و این خود دلیلی بر عدم حضور فعال کشور در سازمان فائو است، بنابراین هر حرکتی در این راستا صورت گیرد دریچهای برای ورود گندم بهعنوان یک محصول استراتژیک، به بازارهای جهانی خواهد بود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی به اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کالای ایران اشاره کرد و افزود: اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به خصوص گندم در بلندمدت باعث ساماندهی بخش کشاورزی شده و بخش کشاورزی را به جایگاه اصلی خود خواهد رساند و به نفع کشاورزان خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه به مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی اشاره کرد و گفت: درج قیمتهای تضمینی در بورس کالا و پرداخت مابهالتفاوت قیمت کشفشده در بورس با نرخ خرید تضمینی دولت، به میزان قابل توجهی بار مالی دولت در طرح خرید تضمینی را کاهش میدهد. یوسفیانملا با بیان اینکه باید ماده 33 قانون بهرهوری کشاورزی در ساختار بخش کشاورزی نهادینه شود، اظهار کرد: با اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان میتوانند به راحتی کالاهای خود را از طریق بورس کالا به فروش برسانند و با مشکلاتی از قبیل ماندن محصول در انبار، خرید ارزانقیمت کالاها از سوی دلالان، دیرکرد پرداخت وجه محصولات از سوی دولت و در نهایت کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید مواجه نشوند.

مشاهده نظرات