مدیرعامل شرکت تجارت‌الکترونیک پارسیان‌:

صدور کارت اعتباری بین‌المللی ایرانی از ماه آینده

مدیرعامل پککو از صدور کارت اعتباری بین‌المللی از سوی این شرکت ازماه آتی خبر داد و گفت: بانک پارسیان به‌صورت رسمی و بدون واسطه با یک شرکت معتبر خارجی در این حوزه قرار داد منعقد کرده است.

عبدالعظیم قنبریان افزود: کارتهای اعتباری بینالمللی که قرار است بهزودی از سوی این شرکت برای متقاضیان صادر شود بانام بوده و برای دارندگان آن، امکان افزایش موجودی و ماندهگیری از حساب فراهم است.

وی تصریح کرد: متقاضیان و دارندگان این کارتهای اعتباری بینالمللی از تمام امکانات دیگر کارتها در این بخش برخوردار هستند و بدین منظور بانک پارسیان بهصورت رسمی با یک شرکت خارجی معتبر در صدور کارتهای اعتباری بینالمللی قرارداد منعقد کرده و هیچ نهاد یا فردی دراینبین بهعنوان واسطه قرار نگرفته است.

قنبریان یادآور شد: در مرحله اول این کارت اعتباری بینالمللی بهمنظور خرید از پایانههای فروشگاهی و برداشت پول از دستگاه عابر بانک در ۱۷۰ کشور دنیا که این شرکت با آنها قرار داد دارد، مورد استفاده قرار میگیرد و در مرحله بعدی نیز امکان بهرهبرداری از خدمات اینترنتی نیز برای کاربران فراهم میشود.

وی همچنین با اعلام خرید ۱۵۰هزار دستگاه پایانه فروشگاهی گفت: در حدود ۷۰ درصد این دستگاهها جایگزین و  ۳۰ درصد مابقی نیز بهمنظور نوسازی شبکه پایانههای فروشگاهی تجارت الکترونیک پارسیان مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.

قنبریان با اشاره به راهاندازی سرویس «کارت به کارت» در اپلیکیشن تاپ این شرکت، اذعان داشت: سرویس کارت به کارت در نرمافزار تاپ بهزودی راهاندازی میشود و با چندین بانک در این خصوص به توافق رسیدهایم.

مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با اشاره به قابلیت انحصاری این اپلیکیشن، اظهار داشت: در حال حاضر این اپلیکیشن از یک قابلیت انحصاری برخوردار است که هیچیک از نرمافزارهای پرداخت از آن برخوردار نبوده و نخواهند شد و تنها مختص به این نرمافزار است و آن، استعلام و پرداخت قبوض تلفن ثابت و اعلام جزئیات آن در تهران و شهرستانها است.

قنبریان در پایان گفت: پرداخت کارت به کارت، کیف پول الکترونیکی و قابلیت پرداخت با فناوری NFC نیز بهزودی بهمنظور تسهیل فرآیندهای مالی به این اپلیکیشن افزوده میشود.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات