ارز تک نرخی اصلی‌ترین تقاضای تولیدکنندگان از دولت

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: تک نرخی شدن ارز مهم‌ترین تقاضای تولیدکنندگان از دولت است، زیرا ارز مبادله‌ای هم به همه گروه‌ها و کالاها تعلق نمی‌گیرد که این به مشکلی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است.

عبدالوهاب سهل آبادی درباره وضعیت ارائه ارز مبادلاتی به تولیدکنندگان افزود: مهمترین مشکلی که در حال حاضر تولیدکنندگان با آن مواجه شدهاند، دو نرخی بودن ارز در کشور است زیرا میزان زیادی از مشکلات تولیدکنندگان در حال حاضر پیرامون تک نرخی شدن ارز است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: متاسفانه حوزه ارز، بخشی بسیار حساس است که حتی یک تغییر کوچک در این بازار میتواند مشکل ساز و فسادآور باشد. بر این اساس مهمترین تقاضای تولیدکنندگان از دولت، تک نرخی کردن ارز است تا ارز در ایران نیز به مانند سایر کشورها، از یک قیمت معمول و مشخصی برخوردار باشد.

سهل آبادی در ادامه اظهار داشت: درحال حاضر هنگامی که یک تولیدکننده برای دریافت ارز مبادلهای اقدام میکند با انبوهی از مشکلات و بروکراسیهای اداری مواجه میشود که بخشی از آنها به جا و درست است، اما بخشی هم میتواند برای کمک به تسهیل تولید و فعالیت اقتصادی در کشور آسانتر شود.

وی با تاکید بر اینکه ورود و خروج ارز به کشور هرکدام مشکلات خاص خود را دارد، گفت: مهمترین مشکل فعلی تولیدکنندگان وجود ارز دو نرخی در کشور است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: از طرفی ارز مبادلهای نیز برای تولیدکنندگان مشکلساز است، زیرا تمام گروهها و کالاها و حتی برخی مواد اولیه هم شامل ارز تک نرخی نمیشود که این موضوع خود به عاملی مهم برای تولیدکنندگان تبدیل شده است.

سهل آبادی ادامه داد: پس در حال حاضر تولیدکنندگان از یک طرف با ارز دو نرخی و مشکلات آن و از طرفی با ارز مبادلهای و عدم پوشش برخی کالاها مواجه هستند.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات