رییس صندوق بین المللی پول:

احتمال بحران مالی دیگری وجود دارد

رییس صندوق بین المللی پول (IMF) گفت که بحران مالی دیگری در دوران حضور او در این صندوق روی خواهد داد.

به نقل سی ان بی سی، کریستین لاگارد تأکید کرده است: این احتمال وجود دارد که یک بحران دیگری روی دهد.

این در حالی است که جانت یلن رییس فدرال رزرو بانک آمریکا اخیرا گفته بود، انتظار ندارد بحران دیگری در زمان حیات او رخ دهد.

لاگارد اظهار داشت: قصد دارم عمر طولانی داشته باشم و امیدوارم خانم یلن هم اینچنین باشد اما شرط نمیبندم که بحران مالی دیگری روی ندهد چون با توجه به دورههایی که در یک دهه گذشته دیدهایم، این احتمال وجود دارد.

وی با وجود این به غیر قابل پیش بینی بودن چنین بحرانی اشاره کرد و افزود: وزرا و سیاستگذاران مالی باید آمادگی داشته باشند.

رییس صندوق بین المللی پول ادامه داد: اینکه بحران بعدی از کجا ناشی خواهد شد و چگونه در سطح جهان گسترده میشود معلوم نیست اما معمولا بحران از جایی به وجود میآید که انتظارش را نداریم.

وی خاطر نشان کرد: وظیفه ما و مشخصا پیامی که میتوانیم به وزرا و سیاستگذاران مالی بدهیم این است که آماده باشند. مطمئن شوند که بخش مالی آنها تحت نظارت خوبی قرار دارد و کاملا قانونمند است. احتمال سقوط مؤسساتشان وجود ندارد و از ضربهگیرهای کافی برای مقاومت در برابر بحران احتمالی برخوردارند.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات