شانس موفقیت تجار ایرانی در عمان زیاد است

نخستین همایش فرصت‌های کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در عمان روز گذشته در سالن همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار شد. صادرات خدمات فنی- مهندسی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ارزآور و سودآور برای کشور، یکی از مهم‌ترین محورهایی بود که کارشناسان و محققان، بازرگانان، سرمایه‌گذاران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در این همایش بر آن تأکید کردند.

در این همایش که برخی از مقامات دولتی و بخش خصوصی نیز حضور داشتند، بسیاری از پروژههای کشور عمان که نیازمند خدمات فنی و مهندسی و سرمایهگذاری بودند، برای شرکتهای ایرانی معرفی شدند.
کاظم مرادی، دبیر این همایش، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی در بازار ایران و بازارهای جهانی، شرکتهای مختلف تولیدی- خدماتی- مشاور- پیمانکاری و سرمایهگذاری کشور لزوم فعالیت گستردهتر در بازار سایر کشورها را بیش از پیش احساس کردهاند.

وی افزود: در این میان بازار برخی از کشورها که شرکتهای ایرانی در آنها شانس بیشتری برای موفقیت دارند مانند بازار کشور عمان بسیار حائز اهمیت است، از این رو شرکت زمینفیزیک پویا (هلدینگ سازهپردازی ایران) با توجه به تجربیات چندینساله خود در این بازار و با هدف معرفی کامل و کاربردی فرصتهای کسبوکار و سرمایهگذاری در بازار عمان و تشکیل کنسرسیومهای تخصصی از شرکتهای ایرانی برای فعالیت در این بازار، همایش فرصتهای کسبوکار و سرمایهگذاری در عمان را برگزار کرد.

دبیر نخستین همایش فرصتهای کسبوکار و سرمایهگذاری اضافه کرد: در این همایش یکروزه ضمن معرفی مزیتهای بازار عمان برای شرکتهای ایرانی، کاربردیترین نکات از قبیل فرایندهای قانونی و حقوقی، تبادلات بانکی، ترانسفر کالا و چالشهای پیشروی شرکتهای ایرانی ارائه شد.

منبع: شرق
مشاهده نظرات