برنامه سعودی‌ها برای صادرات نفت‌خام در آگوست

گروه انرژی دیروز اخباری متناقض پیرامون میزان نفت صادراتی عربستان‌سعودی در ماه آگوست منتشر شد. ابتدا رویترز نوشت که عربستان‌سعودی صادرات نفت‌خام خود در ماه آگوست را بیش از 600 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد.

دیروز اخباری متناقض پیرامون میزان نفت صادراتی عربستان سعودی در ماه آگوست منتشر شد. ابتدا رویترز نوشت که عربستان سعودی صادرات نفت خام خود در ماه آگوست را بیش از 600 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد. اقدامی که در واکنش به افزایش تقاضای داخلی این کشور در تابستان و به نوعی برای ایجاد تعادل در این تقاضا عملیاتی میشود. این خبری است که یکی از منابع صنعتی عربستان سعودی دیروز در اختیار رویترز قرار داده است.  این منبع نزدیک به سیاستهای نفتی پادشاهی به رویترز گفته است که تقاضای قویای برای نفت خام تولیدی این کشور وجود دارد اما آنها به تعهدات اوپک پایبند هستند. این منبع آگاه عنوان کرده است که به این ترتیب صادرات نفت خام عربستان در ماه آگوست به پایینترین میزان در سال جاری میلادی که 6.6 میلیون بشکه در روز است، خواهد رسید.

طبق آمار اعلام شده نفت صادراتی عربستانسعودی به آسیا در ماه آگوست با 200 هزار بشکه کاهش روبهرو شده و به 3 میلیون و 500 هزار بشکه در روز خواهد رسید. صادرات اروپایی نفت خام عربستان موسوم به «عرب لایت» نیز با روزانه 70 هزار بشکه کاهش در ماه آگوست 520 هزار بشکه در روز خواهد بود.  صادرات نفت خام عربستان سعودی به امریکا نیز در این ماه زیر 800 هزار بشکه در روز خواهد بود. عربستان سعودی در ماه ژوئن به اوپک اعلام کرده است که روزانه 10 میلیون و 70 هزار بشکه نفت خام تولید کرده که اندکی بالاتر از سقف تعهد این کشور به شمار میرود. دلیل این سطح تولید، نیاز نیروگاههای عربستان به نفت در تابستان عنوان شده است. در حالی که رویترز چنین خبری را منتشر کرده بود، به نقل از خبر دیگری در رویترز ، به گفته منابع متعدد آگاه، شرکت آرامکوی عربستان سعودی نیاز نفتخام مشتریاناش در هند و آسیای جنوب شرقی و همچنین چهار خریدار آسیای شمالی را در ماه آگوست بهطور کامل تامین میکند.

در بخش دیگری از این خبر آمده است؛ یک منبع آگاه به رویترز گفت: در ماه آگوست هیچ کاهش عرضهیی حتی برای گریدهای سنگینتری مانند عرب مدیوم و نفت سنگین وجود ندارد. حداقل یک خریدار آسیای شمالی نیز نفت «عرب هوی» مورد تقاضایش را بهطور کامل دریافت خواهد کرد. عرضه کامل نفت خام از سوی عربستان در ماه آگوست برخلاف اقدام این کشور در کاهش عرضه به این خریداران در نیمه اول سال میلادی جاری است.

منبع: تعادل
مشاهده نظرات