سرنوشت خانواده تندر-90 پس از امضای قرارداد رنو

رنو این خودروساز فرانسوی قصد دارد در اوایل سال آینده میلادی فعالیت جدید خود را در ایران آغاز کند و بر این اساس دو مدل از محصولاتش به نام‌های سیمبول و داستر را در کشور تولید کند.

طبق اعلام رنو، هر دو مدل بهطور اختصاصی برای بازار ایران طراحی شدهاند و در این بین، این شرکت حساب ویژهای روی سیمبول بهعنوان نسل جدید تندر-90، باز کرده است.حال این پرسش پیش میآید که با تولید و عرضه سیمبول جدید (مدل فعلی سیمبول به بازار کشور عرضه شده است)، چه سرنوشتی در انتظار تندر-90 و ساندرو خواهد بود؟

آیا رنو قید این دو محصول محبوب خود بهخصوص تندر-90 را در بازار ایران خواهد زد یا کماکان به تولید آنها ادامه خواهد داد؟در این شرایط میتوان چند فرضیه را مطرح کرد.

اول اینکه رنو طبق عادت جهانی خود و سایر خودروسازان معتبر دنیا، با عرضه نسل جدید محصولات در ایران، قید تولید مدلهای قدیمی را بزند و بهنوعی سیمبول را جایگزین خانواده تندر-90 (تندر معمولی، پارستندر و ساندرو) بکند.

این فرضیه البته با چالشهایی روبهرو خواهد بود، از جمله اینکه شاید شرکای فعلی رنو در ایران (ایرانخودرو و پارسخودرو) در برابر حذف تندر-90 و ساندرو موضع گرفته و خواستار تداوم تولید آنها شوند.فرضیه دوم اما این است که رنو رفتاری خاص در بازار خودرو ایران در پیش گرفته و در کنار سیمبول جدید، تندر-90 و ساندرو نیز کماکان ادامه حیات دهند.

در این شرایط، به احتمال فراوان قیمت سیمبول با فاصلهای فاحش نسبت به تندر-90 و ساندرو تعیین خواهد شدتا بهنحوی تداخلی در بازار فروش یکدیگر نداشته باشند. واما فرضیه سوم نیز اگرچه بر حذف تندر-90 و احتمالا ساندرو تاکید دارد، اما طبق آن، رنو رفتاری رقابتی را از خود بروز خواهد داد؛ بهنحویکه از طریق قیمتگذاری سیمبول، عملا تندر و ساندرو را از بازار حذف خواهد کرد. بهعبارت بهتر، با لحاظ کردن این فرضیه، رنو قیمت سیمبول را تا حد امکان نزدیک به تندر-90 و ساندرو تعیین خواهد کرد تا تولید این دو محصول عملا توجیه خود را از دست بدهد.رنو احتمالا طی تابستان سالجاری قرارداد جدید خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضا خواهد کرد و طبق آن بناست این خودروساز فرانسوی حضوری مستقل را در کشور تجربه کند.

مشاهده نظرات