مطالعه فرانسوی درباره نگاه مردم 26 کشور به 60 شهر؛ تهران در «مقبولیت» آخر شد

10 شهر پرطرفدار در جهان

یک موسسه تحقیقاتی معتبر در فرانسه، با نظرسنجی از مردم 26 کشور جهان درباره میزان مقبولیت 60 شهر منتخب، فهرست شهرهای جذاب برای «سکونت»، «مسافرت» و «اشتغال» را اعلام کرد.

نتایج این نظرسنجی که در مصاحبه با حدود 20 هزار نفر در گروههای سنی 16 تا 64 سال انجام شده، فهرست 10 شهر پرطرفدار جهان را معرفی کرده است. نیویورک، پاریس و زوریخ انتخابهای اول نظردهندهها به ترتیب برای کار، سفر و زندگی شناخته شدند. در این رتبهبندی، تهران در جایگاه آخر قرار گرفت.

یک مرکز مطالعاتی، رتبهبندی جدیدی را از برترین شهرهای جهان منتشر کرد. شرکت « ایپسوس (Ipsos)» که در زمینه تحقیقات بازارهای جهانی و مشاوره بنگاهی فعالیت دارد، تازهترین رتبهبندی خود از برترین شهرهای جهان را ارائه کرد. این نهاد عمدتا رتبهبندیهای خود را بر اساس «نظرسنجی مردم در کشورهای مختلف دنیا» ارائه میکند. در این رابطه این نهاد 60 شهر بزرگ جهان را انتخاب و نظر حدود 19 هزار نفر از 26 کشور دنیا را در مورد «زندگی، مسافرت و انجام کسبوکار» در این 60 شهر جویا شده و براساس پاسخهای دریافت شده به شهرها امتیاز داده است. بر این اساس، شهر نیویورک آمریکا بدون تغییر جایگاه نسبت به گزارش قبلی این نهاد، بهعنوان برترین شهر جهان انتخاب شد.

بعد از نیویورک شهرهای ابوظبی، لندن، پاریس و سیدنی بهعنوان برترین شهرهای دنیا معرفی شدند. تهران اما بر اساس نتایجی که از نظرسنجیها حاصل شد، در کنار نایروبی – پایتخت کنیا – در انتهای این فهرست قرار گرفت. این نهاد همچنین برترین شهر را به تفکیک بهترین شهرها برای زندگی، بهترین شهرها برای مسافرت و بهترین شهرها برای انجام کسبوکار معرفی کرده است. بر این اساس بهنظر مردم جهان بهترین شهر برای زندگی زوریخ (سوئیس)، بهترین شهر برای مسافرت پاریس (فرانسه) و بهترین شهر برای انجام کسبوکار نیویورک (آمریکا) است.

نیویورک در صدر، تهران در قعر

شرکت تحقیقاتی « ایپسوس» در جدیدترین گزارش خود، برترین شهرهای جهان را معرفی کرد. این نهاد که در پاریس مستقر است و سومین شرکت تحقیقاتی برتر دنیاست غالبا رتبهبندیهای خود را بر اساس نتایج نظرسنجیهایی که در سطح جهانی انجام میشود ارائه میکند. بر این اساس، « ایپسوس» برای تعیین برترین شهرهای جهان، با 18 هزار و 557 نفر (که سنی بین 16 تا 64 سال دارند) در 26 کشور جهان مصاحبه کرده است. این مصاحبه بهصورت آنلاین و بین بازه زمانی 21 آوریل تا 5 مه 2017 انجام شده است. این نهاد در نظرسنجیهای خود از افراد پرسیده است «براساس دیدهها یا شنیدههای خود بهنظر شما بهترین شهر برای زندگی کردن، مسافرت کردن و انجام کسبوکار کدام است.» بر این اساس، اسامی 60 شهر منتخب در اختیار مصاحبهشوندگان قرار داده شده و هر یک از آنها شهر مورد نظر خود را برای هر یک از سه حوزه انتخاب کردهاند.

امتیاز نهایی هر شهر در مجموع سه حوزه – زندگی، مسافرت و شغل – براساس درصدی از پاسخها در هر یک از سه حوزه به شهر مورد نظر بهدست آمده است و در نهایت شاخص کلی رتبه برترین شهرها به لحاظ میزان طرفداران جهانی از جمع درصدهای سه حوزه حاصل میشود. برای مثال در نظرسنجی امسال 11 درصد از مصاحبهشوندگان نیویورک را بهترین شهر برای زندگی، 16 درصد از آنها نیویورک را بهترین شهر برای مسافرت و 23درصد از آنها این شهر را بهترین برای انجام کسبوکار انتخاب کردهاند. بنابراین شاخص کلی نیویورک معادل جمع این درصدها یعنی 50 واحد میشود. همچنین این نهاد اولین گزارش برترین شهرهای خود را در دسامبر 2013 منتشر کرد و گزارش فعلی (2017) دومین رتبهبندی بهترین شهرهای این نهاد است.

براساس نتایج نظرسنجیها و از دید مردم دنیا، نیویورک برترین شهر جهان است. این شهر در رتبهبندی سال 2013 نیز در جایگاه نخست برترین شهرها قرار داشت. پس از نیویورک، شهر ابوظبی امارات که در فهرست سال 2013 در رده چهارم قرار داشت، توانست با سبقت گرفتن از لندن و پاریس در جایگاه دوم بایستد. شهرهای لندن، پاریس، سیدنی، زوریخ، توکیو، رم، لسآنجلس و آمستردام نیز در رتبهبندی امسال در ردههای سوم تا دهم ایستادهاند. یکی از نکات مهم این گزارش، حضور تهران در میان 60 شهر منتخب است. در این رابطه شهر تهران نتوانست در دو حوزه زندگی کردن و انجام کسبوکار با شهرهای دیگر رقابت کند و هیچکدام از مصاحبهشوندگان تهران را بهعنوان شهری برای زندگی و انجام کسبوکار انتخاب نکردهاند (صفر درصد). با اینحال حدود یک درصد از مصاحبهشوندگان تهران را بهعنوان شهر مورد نظر برای مسافرت کردن انتخاب کردهاند. در واقع تهران با امتیاز کل یک واحد، در رده شصتم (از میان60 شهر منتخب) ایستاد.

هر چند برخی ناظران این گزارش یک ابهام از بابت «استفاده نکردن از نظر مردم کشورهای دارای 60 شهر منتخب در نظرسنجی» مطرح میکنند اما با اینحال اهمیت این موضوع با نگاهی گذرا به اسامی 10 شهر برتر این رتبهبندی تا حدودی رد میشود. بر این اساس شهرهای ابوظبی امارات (جایگاه دوم)، زوریخ سوئیس(جایگاه پنجم) و آمستردام هلند (جایگاه دهم) در میان ده شهر برتر دنیا قرار گرفتهاند، درحالیکه کشورهای امارات، سوئیس و هلند جزو کشورهای مصاحبهشونده نیستند.

در این رابطه 26 کشوری که از مردم آنها نظرسنجی صورت گرفته عبارت است از: آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین، اسپانیا، ایتالیا، هند، ژاپن، روسیه، آرژانتین، بلژیک، مکزیک، لهستان، عربستان، آفریقای جنوبی، کرهجنوبی، سوئد، ترکیه، مجارستان، استرالیا، کانادا، برزیل، پرو، صربستان و نیوزلند. پیش از این نیز «دنیای اقتصاد» طی گزارشهایی، «باکیفیتترین شهرهای جهان» را از نگاه «مرسر» آمریکایی و «دویچه بانک» آلمانی، «اثرگذارترین شهرهای جهان» را از نگاه «ایتی کرنی» آمریکایی، و «قدرتمندترین شهرهای جهان» را از نگاه «بنیاد یادبود موری» ژاپنی معرفی کرده بود.

در گزارش اثرگذارترین شهرهای جهان، تهران از بین 128 شهر بزرگ در جایگاه 118 و نیویورک در جایگاه نخست قرار گرفته بود. در رتبهبندی «مرسر» که آخرین آن در اوایل سال جاری میلادی انجام شد، رتبه تهران از بین 230 شهر، 203 شده بود.

مشاهده نظرات