معاون وزیر نفت از شرکت‌های ترک برای فعالیت در پروژه‌های نفت ایران دعوت کرد

معاون وزیر نفت در در کنگره بین ‌المللی نفت در استانبول از شرکت‌های ترک برای مشارکت در پروژه‌های نفت ایران دعوت کرد.

به نقل از آناتولی، امیرحسین زمانینیا معاون وزیر نفت ایران در حاشیه کنگره بینالمللی نفت در استانبول از شرکتهای ترک خواسته است تا در پروژههای بالادستی و پاییندستی ایران، ورود داشته باشند.

رسانههای ترک نوشتهاند که ایران به دنبال ورود بیشتر شرکتهای ترک به ویژه در پروژههای بالادستی و پاییندستی است.

زمانینیا به خبرنگار آناتولی در حاشیه کنگره بینالمللی نفت در استانبول گفته است ترکیه یکی از مشتریهای ما است و ما مدت زمان زیادی است با این کشور همکاری داریم و روند بسیار عالی است.

زمانینیا گفت: زمینههای مشترک زیادی برای سرمایهگذاری بین دو کشور ایران و ترکیه وجود دارد.

معاون وزیر نفت در امور بینالملل همچنین گفته است در مدت زمان حضور در کنگره نفت استانبول با چندین شرکت ترک در تماس بوده، اما جزئیاتی از آنها را فاش نکرد.

زمانینیا با اشاره به اینکه شرکتهای ترکیهای در زمینههای تولید برق، واردات گاز و نفت فعال هستند، گفت:ما میخواهیم آنها را برای حضور در پروژههای بالادستی و پاییندستی در ایران تشویق کنیم.

دیپلمات ایرانی همچنین گفته است که با در نظر گرفتن ذخایر هیدروکربنی ایران، هنوز تولیدات این کشور به ظرفیت کامل خود نرسیده است و راه برای فعالیتهای شرکتها باز است.

وی با تاکید بر اینکه میزان تولید نفت ایران نسبت به حجم ذخایری که از آن یاد میشود بسیار پایینتر است، فرصتهای خوبی را برای کار در حوزه نفت ایران عنوان کرد معاون وزیر نفت همچنین هزینه پایین تولید در ایران را هم از مزیتهای فعالیت در ایران یاد کرد.

معاون وزیر نفت ایران همچنین خبر داده است که در حال مذاکره با 27 شرکت مختلف برای حضور در پروژههای بالادستی است.

وی همچنین گفت: ایران به صورت موازی مذاکراتی را با دیگر کشورها ادامه میدهد که طی چند هفته آینده به نتیجه خواهد رسید.

برچسب ها: ترکیه
مشاهده نظرات