رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی:

عزم برای کاهش نرخ سود جدی است

رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از عزم این بانک‌ها برای کاهش نرخ سود همسو با سیاست‌های دولت خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم در این فرآیند سپرده گذاران متضرر نشوند.

محمدرضا حسینزاده درباره انتظار دولت از بانکهای دولتی برای کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی برای کمک به تولید اظهار داشت: بانکهای دولتی تصمیم گرفتند که همسو با سیاستهای دولت نرخها را پایین بیاورند.

مدیرعامل بانک ملی ایران با یاد آوری اینکه هدف، همراهی با دولت در کاهش نرخ سود است، گفت: قرار است نرخ سود بانکی به تدریج کاهش یابد.

وی در پاسخ به اینکه برخی گمانه زنیها از برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت فعلی نرخ سود دارد تا در آینده آن را کاهش دهد، دارد، گفت: نظر شورای پول و اعتبار تثبیت نیست بلکه نرخها باید کاهش یابد.

حسین زاده گفت: بانکها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعلام کند و ممکن است نرخ پایینتر از نرخ کنونی بیاید.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی گمانه زنیها از نرخ سود ۱۲ درصدی برای سپردههای یکساله حکایت دارد، اظهار داشت: پیشنهاد این است که نرخ سود به کمتر از ۱۵ درصد و نرخهای مطرح شده کاهش یابد.

رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی بدون اعلام نرخ مدنظر بانکها ابراز امیدواری کرد که شورای پول و اعتبار هرچه سریعتر در این زمینه تعیین تکلیف کند.

 

منبع: پترون
مشاهده نظرات