مبادلات ارزی از کانال صرافی‌ها انجام می‌شود/ انتقال ارز پتروشیمی‌ها از چین به مانع احراز هویت مضاعف برخورد کرد

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بخشنامه ابلاغی به بانک‌های چینی برای احراز هویت مضاعف در مبادلات مالی با کشورهای پرریسک، گفت: ایران هم به ناحق در آن فهرست قرار دارد و همین امر به یک مانع برای برقراری روابط با ایران شده است.

حسین قضاوی در پاسخ درباره علت و آثار افزایش موانع مبادلات بانکی ایران با سایر کشورها، اظهارداشت: هزینه نقل و انتقال پول در زمان تحریمها به 10 درصد رسیده بود و اکنون هزینههای نقل و انتقال وجوه نسبت به دوران تحریم کاهش یافته که البته همچنان با شرایط ایده آل فاصله داریم.

حوالجات ارزی از طریق صرافیها انجام میشود

وی یادآور شد: در گذشته زمانهایی وجود داشت که حتی یک یورو هم از طریق بانک ایرانی به اروپا حواله نمیشد، اما اکنون انجام حواله امکان پذیر است ولی در شبکه صرافی صورت میگیرد زیرا فرآیند اداری آن پایینتر است و بنابراین مردم عادت کردند که هنوز مبادله را با صرافی انجام دهند که البته این کار ریسک دارد.

مانعتراشی در روابط بانکی با الزام بانکهای چینی به احراز هویت مضاعف

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا چینیها روابط خود با بانکهای ایرانی محدود کردهاند و حتی پول حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را به ایران بازنمیگردانند، گفت: در چین ظاهرا یک بخشنامه به بانکها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات مبارزه با پولشویی توجه کنند.

قضاوی ادامه داد: گروه اقدام مالی (FATF) هر ساله در بیانیهای کشورهای خاصی که ریسک بالا دارند را معرفی و در مورد آنها توصیه میکند که باید احراز هویت درباره آنها به صورت مضاعف انجام شود.

وی افزود: یک گروه کشورهایی هستند که کره شمالی نیز در آن فهرست قرار میگیرد که باید در روابط بانکی اقدامات مقابلهای انجام شده و کشورها ترغیب میشوند که بانکها با آنها مبادله نداشته باشند.

قضاوی ادامه داد: اما در گروه دوم که نام ایران هم قرار دارد و به ناحق جزو کشورهای پرریسک قرار میگیرد، توصیه میشود که احراز هویت مضاعف صورت گیرد.

وی افزود: همین امر موجب میشود که بانکهای بزرگ خود را به دردسر نیندازند، زیرا باید حتی برای معاملات دست چندم هم منشاء پول و هم مقصد آن را بررسی کنند یا اینکه بررسی شود اگر بانکی آن را درخواست کرده، مربوط به کدام مشارکت است و آن مشتری قرار است پول را به چه مشتری دیگری بدهد.

قضاوی با بیان اینکه پیگیری این امر برای بانکها سخت بوده و آنها خود را وارد ریسک نمیکنند، اظهار داشت: این یک مانع برای برقراری روابط بانکی با ایران است؛ اما اکنون وضع از گذشته بهتر شده، اگرچه با شرایط نرمال و مطلوب فاصله داریم.

وضعیت بهتر از قبل شده اما با شرایط مطلوب فاصله داریم

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اکنون وضعیت ما در تعاملات بانکی با دنیا، بهتر از قبل شده است ولی با حد مطلوب فاصله داریم و به حالت عادی نرسیدهایم و باید تلاش کنیم که بسترهای لازم و استانداردهای مناسب را در بستر بانکی فراهم آوریم.

قضاوی ادامه داد: در بانکداری الکترونیکی مشتری احراز هویت میشود و البته امروز بیش از 95 درصد عملیات بانکی به صورت الکترونیکی است.

مشاهده نظرات