امکان خطرسنجی معادن در یک هفته

وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آموزش ایمنی اجباری برای کارگران و معدنکاران شد و گفت: می‌توان طی مدت یک هفته تمامی معادن را حداقل خطرسنجی و آماده آموزش کرد.

محمدرضا نعمتزاده در مراسم تقدیر از یاریدهندگان حادثه معدن زغالسنگ زمستان یورت درباره اجرای دستورالعملهای ایمنی در معادن کشور گفت: ایران کمتر از صد سال است که از معادن خود بهرهبرداری صنعتی میکند؛ به همین دلیل اکثر معادن در ایران هنوز روی زمین هستند. وی با اشاره به این که از حادثه معدن یورت باید درس عبرتی برای آینده گرفت تا زمانی که معادن کاملا زیرزمینی شدند حوادث به حد اقل برسد، ادامه داد: متاسفانه بیشتر از این برای این معدن کاری نمیشد کرد و باید از قبل برای آن فکری میکردیم؛ اما اکنون حداقل کار ممکن رسیدگی به خانوادههای این عزیزان است.

مشاهده نظرات