سخنگوی کمیسیون کشاورزی مطرح کرد

شفافیت قیمت و قطع دست دلالان با عرضه گندم در بورس کالا

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: کنار رفتن دلالان پرشمار از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمت‌ها در بورس کالا از مزیت‌های اجرای قیمت تضمینی گندم است، به‌طوری که عرضه محصولات در بورس کالا می‌تواند بخشی از مشکلات تولیدکنندگان و کشاورزان را مرتفع کند

علی وقفچی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عرضه گندم بهصورت قیمت تضمینی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: مهمترین مزیت قیمت تضمینی گندم در بورس کالا، کنار رفتن دلالان پرشمار از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمتها است. وی در ادامه افزود: یکی از عمدهترین مشکلاتی که بخش کشاورزی با آن مواجه است، بحث بازار این محصولات است که در آن شاهد حضور دلالان و واسطهگران هستیم که بخش عمده سود به آنها تعلق میگیرد، انتظار داریم با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا شاهد شفافیت در قیمتها و کوتاه شدن دست واسطهگران از این بازار پرسود باشیم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: به دلیل پایین بودن بهرهوری در بخش کشاورزی در بحث تولید با مشکلات عدیده و بسیاری روبهرو هستیم، بهطوری که باید در راستای تقویت این بخش تلاشهای بسیاری صورت گیرد. به همین دلیل عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا میتواند بخشی از این مشکلات را برای تولیدکنندگان و کشاورزان مرتفع کند.وی در پایان یادآور شد: از معایبی که میتوان در خرید تضمینی به آن اشاره کرد، این است که در این نوع خرید توانمندی، مهارت و علمی بودن در بحث کشاورزی مورد نظر قرار نمیگیرد، بلکه به سمتی حرکت میکنیم که محصولات خود را تحت هر شرایطی و با هر کیفیتی به فروش برسانیم. اگر انتظار داریم در بحث رقابتپذیری حرفی برای گفتن با رقبای خارجی خود داشته باشیم، باید در راستای توسعه طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی باشیم.

مشاهده نظرات