بازار جهانی انرژی

قسمت اول - برآورد آژانس جهانی انرژی از وضعیت سرمایه‌گذاری در سال 2017

چین همچنان بزرگترین مقصد سرمایه‌ها در بخش انرژی بشمار آمده بطوریکه 21 درصد از کل حجم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی در سطح جهان را بخود اختصاص داده است.

برچسب ها: انرژی
مطالب مرتبط
قسمت دوم - برآورد آژانس جهانی انرژی از وضعیت سرمایه‌گذاری در سال 2017
مشاهده نظرات