زمزمه اجرای محاسبه سود علی‌الحساب در بانک‌ها/ اجرا با مصوبه شورا

طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف به اعلام پیش‌بینی سود سال مالی خود و پرداخت آن به سپرده‌گذاران است؛ در عین حال، سود قطعی در پایان هر سال مالی محاسبه می‌شود.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات