آغاز تعیین تکلیف سپرده‌های تا یک میلیارد ریال فرشتگان از امروز

تعیین تکلیف سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان با مبالغ تا سقف یک میلیارد ریال از امروز ۲۴ تیرماه آغاز شد.

بر اساس اعلام قبلی بانک مرکزی؛ پیرو اطلاعیههای منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره ساماندهی تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان با عاملیت موسسه اعتباری کاسپین به اطلاع میرساند چهارمین مرحله از طرح تعیین تکلیف سپردههای سپردهگذاران این تعاونی با مبالغ تا سقف یک میلیارد ریال از امروز شنبه ۲۴ تیرماه آغاز میشود و به مدت ۱۴ روز کاری در شعب هشتادگانه این مؤسسه ادامه خواهد داشت.

بر این اساس سپردهگذاران محترم میتوانند به منظور تعیین تکلیف سپرده خود مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده توسط موسسه اعتباری کاسپین به شعب منتخب، مراجعه و نسبت به افتتاح حساب و تعیین تکلیف سپرده خود اقدام کنند.

صاحبان حسابهای مشترک در تعاونی منحله فرشتگان نیز میتوانند با مراجعه به شعب هشتادگانه موسسه اعتباری کاسپین برای تعیین تکلیف سپردههای خود تا سقف یک میلیارد ریال، مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده در وب سایت این موسسه اقدام کنند.

لازم به ذکر است، دارندگان سپردههای زیر ۵۰۰ میلیون ریال نیز میتوانند همچنان برای تعیین تکلیف سپردههای خود بر اساس اولویتهای یاد شده درخصوص سپردههای زیر یک میلیارد ریال در وب سایت موسسه اعتباری کاسپین، طی روال سابق به شعب هشتادگانه مراجعه کنند.

همانگونه که بارها تاکید شده مبالغ پرداختی به سپردهگذاران به صورت علیالحساب است و یادداشتی در این خصوص هنگام مراجعه سپردهگذاران در اختیار آنها گذاشته میشود. تسویه حساب نهایی نیز پس از شناسایی تمامی داراییهای تعاونی منحله فرشتگان و ارزیابی آنها صورت میگیرد.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات