ابلاغ دستورالعمل حذف اوراق و اسناد کاغذی

دستورالعمل حذف کلیه اوراق و اسناد کاغذی در تشریفات گمرکی و مکاتبات اداری ابلاغ شد.

به نقل از گمرک، براساس بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات، از این پس کلیه اوراق و اسناد کاغذی در تشریفات و مکاتبات اداری باتوجه به راهاندازی سیستم متمرکز اتوماسیون اداری حذف شد.

گمرک جمهوری اسلامی با ابلاغ دستورالعملی به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد: دریافتنامه، درخواست مراجعهکنندگان (اشخاص حقیقی و حقوقی) از طریق سامانه متمرکز اتوماسیون اداری و همچنین مکاتبات ثبت شده توسط مراجعان از طریق پرتال گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.ir در قسمت ثبت نامه و پیگیری مکاتبات انجام میشود.

در این دستورالعمل تاکید شده که حتیالمقدور از پذیرش درخواستهای کاغذی خودداری شود. براساس بخشنامه جدید گمرک، الزامی به حضور مراجعان در اماکن گمرکی وجود ندارد، باید گمرکات اجرایی نیز از هدایت مراجعهکنندگان به دفاتر ستادی جهت پیگیری مکاتبات خودداری کنند.

منبع: تعادل
برچسب ها: ‌گمرک
مشاهده نظرات