استانداردسازی تولید و فروش محصولات کشاورزی از دریچه بورس کالا

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سیاست قیمت تضمینی، طرحی جدید و نوپا در بخش کشاورزی است که خوشبختانه با همکاری بورس کالا و وزارت جهاد کشاورزی، مورد توجه فعالان بخش کشاورزی و دولت قرار گرفته است.

امیرمسعود پرور به فروش محصولات کشاورزی از طریق بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت:گذار از شیوه چندین ساله خرید تضمینی و استفاده از مکانیزم شفاف بورس کالا برای اجرای سیاست قیمت تضمینی بهطور طبیعی با برخی مقاومتها، ناآشناییها به جزئیات طرح و حتی نواقصی روبهرو میشود که دست اندرکاران و نهادهای مرتبط باید با جدیتی که در به ثمر نشستن این طرح ملی دارند، در جهت فراگیر شدن و آشنایی همه کشاورزان با مزیتهای بورس کالا تلاش کنند.

وی به اجرای این طرح ملی روی محصولات جو، ذرت، برنج و گندم اشاره کرد و گفت: محاسن و مزایای این طرح به گونهای است که در آیندهای نزدیک کشاورزان و تولیدکنندگان سایر محصولات، خودشان درخواست میکنند تا سیاست قیمت تضمینی اجرایی شود، چراکه این طرح بهترین شیوه برای دریافت سریع مطالبات، رشد کیفیت محصولات و رشد بهرهوری در بخش کشاورزی است. پرور با بیان اینکه روشهای سنتی دیگر پاسخگوی نیاز صنعت کشاورزی نیست، گفت: هم اکنون باید این پرسش را مطرح کرد که اگر این طرح به شکل فعلی انجام نمیشد، کشاورزان باید از چه طریقی با این سرعت به عمده پولشان میرسیدند زیرا مشکلات مالی دولت و تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان همچنان اصلیترین معضل کشاورزان است که طی سالهای آینده با فراگیر شدن طرح قیمت تضمینی دیگر اثری از این معضل نخواهد ماند. وی افزود: از مزایای مهم برای کشاورزانی که محصولاتشان را در انبارهای استاندارد مورد تایید بورس میگذارند این است که به زودی شرایط برای اخذ تسهیلات بانکی به پشتوانه محصولات انبار شده و ارائه گواهی سپرده کالایی به بانکها مهیا میشود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، از دیگر مزیتهای این طرح استانداردسازی محلهای نگهداری و سولههای غلات است بهطوریکه این طرح هم برای دولت، هم کشاورز و هم صاحبان مشاغل مرتبط با محصولات کشاورزی از جمله بستهبندی، صنایع غذایی و تجار در سطح داخلی و خارجی سودمند است.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات