جای خالی معدنی‌ها در کرسی‌های سیاست گذاری معدن

دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت: در تصمیمات مربوط به بخش معدن ذینفعان این حوزه دخالت ندارند و در نتیجه قوانین مختلفی به بخش خصوصی تحمیل می‌شود که در واقعیت معیار درستی برای آن وجود ندارد.

علیرضا سیاسی راد، دبیر انجمن سنگ آهن ایران، گفت: علی رغم سیاست گذاریهای خوبی که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در چند سال گذشته انجام داده است اما ما همچنان در گیر مسائل و مشکلات مختلفی در این حوزه هستیم. وی در ادامه افزود: اساسا تصمیمات شورای عالی معادن ودیگر نهادها مبتنی بر واقعیت نیست بعنوان مثال ما چه در شرایط رونق و چه در شرایط رکود به یک میزان عوارض برای محصولات معدنی تعیین کردهایم و این نشان از عدم وجود مبنای صحیحی برای تصمیم گیریهای معدنی کشور دارد.

سیاسی راد تصریح کرد: در تصمیماتی که در بخش معدن گرفته میشود، ذینفعان این حوزه دخالت ندارند و در نتیجه هر روز شاهدیم قوانین مختلفی به بخش خصوصی تحمیل میشود که در واقعیت معیار درستی برای آن وجود ندارد. دبیر انجمن سنگ آهن ایران متذکر شد:دولت فرصت دارد در 4 سال آینده ،متولیان امر در حوزههای استراتژیکی همچون معدن را تغییر داده و با اصلاح نظام حقوقی به تغییرات در این حوزه شتاب بیشتری دهد.

وی همچنین اظهار داشت: در صورتیکه اولویت دولت اشتغال و تولید است باید سیستم یکپارچه ای برای حوزه تجاری معادن تعیین شود. سیاسی راد اذعان داشت: مسائلی شامل حقوق دولتی و تامین سرمایه هم باید نظاممند شده و ساختار آنها تغییرات اساسی پیدا کند. وی در پایان یادآور شد: متاسفانه حتی سازمان ایمیدرو بعنوان متولی حوزه معادن کشور در بسیاری از تصمیم گیریهای معدنی دخالت داده نمیشود که ضرورت رسیدگی به این موضوع انکار ناپذیر است.

مشاهده نظرات