ایتالیا و اسپانیا مشتریان اصلی پوست گوسفند ایرانی

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 792 تن انواع پوست خام، دباغی شده یا تازه بره و گوسفند، از کشور صادر شده است.

مشاهده نظرات