بازار جهانی انرژی

قسمت دوم - برآورد آژانس جهانی انرژی از وضعیت سرمایه‌گذاری در سال 2017

سرمایه‌گذاری در بخش تولید جهانی برق در سال 2016 با کاهش کمتر از 1 درصد، به 718 میلیارد دلار بالغ گردید.

مطالب مرتبط
قسمت اول - برآورد آژانس جهانی انرژی از وضعیت سرمایه‌گذاری در سال 2017
مشاهده نظرات