نشانه‌هایی از افزایش شدید قیمتی در بازار مسکن دیده نمی‌شود

معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: فصل اجاره محدود است و باعث داغ شدن معاملات و خودخواهی حداکثری مالکان می‌شود و برآورد ما این است که حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش قیمت اجاره معقول است.

حامد مظاهریان با اشاره به اینکه برآورد دقیق بازار مسکن را باید در  یک ماه آینده اعلام کرد، گفت: با پایان ماه رمضان و شروع فصل نقل و انتقالات میتوان برآورد کرد که چه اتفاقی در بازار میافتد و پیش بینیها در این است که افزایش شدید قیمتی را در این بازار نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه پیش نشانههای رونق در بازار مسکن دیده میشود، گفت: افزایش تعداد مبایعه نامهها، جواز ساختمانی و نیز افزایش ۵ تا ۶ درصدی خرید قیمت مسکن از نشانههای رونق بازار مسکن است.

معاون وزیر راه وشهرسازی به بازار اجاره مسکن نیز اشاره کرد و گفت: فصل اجاره محدود است و باعث داغ شدن معاملات و خودخواهی حداکثری مالکان میشود.

مظاهریان با اشاره به اینکه برآورد دقیقی از افزایش قیمتهای اجاره نداریم، گفت: با توجه به تعداد زیاد مسکن خالی در تهران، مالکان به این نتیجه رسیدهاند که در این فصل واحدهای خود را برای اجاره عرضه کنند، بنابراین قیمتها تغییر چندانی نمیکنند.

وی افزود: برآورد ما این است که حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش قیمت اجاره معقول است و پیشنهاد بیشتر از این مطابق واقعیت بازار نیست.

مشاهده نظرات