مدیرعامل بورس کالای ایران؛

مسکن امسال وارد بورس می‌شود

مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به اینکه از امسال مسکن وارد بورس می‌شود گفت:خودروسازانی که خودروهای خود را در بورس کالا عرضه کنند می‌توانند از معافیت ۱۰ درصدی مالیاتی برخوردار شوند.

حامد سلطانی نژاد افزود: ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران میتواند سرمایههای ما را در بخش مسکن به سرمایههای مولد تبدیل شود و از راکد بودن سرمایهها در بخش مسکن جلوگیری میشود.

وی ادامه داد: این روش کمک میکند که مسکن از رکود خارج شود، چون این ابزارها میتواند کمک کند که هر کسی با هر مقدار پولی که دارد در متراژ معینی در مسکن سرمایه گذاری کند و در واقع سرمایهها به سمت مسکن حرکت میکند و حتی سرمایههای خرد هم میتواند به کمک بخش مسکن بیاید.

وی گفت: با اتحادیه مشاورین املاک و مجموعه سرمایه گذاری مسکن مذاکراتی داشتیم تا ابزارهای بورسی را با مسکن پیوند داده و بدین ترتیب فردی که در کشور به دنبال پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن است یا به دنبال تهیه مسکن بلندمدت برای فرزندش است غیر از ساز و کارهای موجودی که در بازار مسکن ما وجود دارد میتواند از ابزارهای بورسی هم بهرهمند شود.

مدیر عامل بورس کالا افزود: فروشهای سلف، فروش هایی هستند که در قالب اوراق صورت میگیرد و هر کسی که اوراق را به تعداد مشخصی در سررسید داشته باشد میتواند متراژ معینی از یک ملک را تحویل بگیرد.

وی ادامه داد: برای این اقدام امیدواریم با ذینفعان این حوزه توافقات را نهایی کنیم و عرضههای این ابزارهای مالی را تا پایان امسال شروع کنیم.

سلطانی نژاد افزود: در صورت همکاری فعالان حوزه مسکن ما شرایط لازم را فراهم خواهیم کرد و دورههای آموزشی لازم را برای آنها برگزار میکنیم.

مدیرعامل بورس کالا گفت: بازیگران اصلی این بازار فعالان فعلی بازار مسکن خواهند بود و فعالیتهایی که در قالب سرمایه گذاری یا در قالب پوشش ریسک نوسانات قیمت مسکن صورت بگیرد، میتواند با کمک ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران اتفاق بیفتد.

معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی خودروسازانی که وارد بورس کالا شوند

مدیرعامل بورس کالا گفت: خودروسازانی که خودروهای خود را در بوس کالا عرضه کنند میتوانند از معافیت ده درصدی مالیاتی برخوردار شوند.

حامد سلطانی نژاد افزود: عرضه کنندگانی که به دنبال شفافیت هستند و محصولات خود را در بورس کالا عرضه میکنند دارای مشوقهایی، چون معافیت ده درصدی مالیات هستند که خودروسازانی
مشمول این امر میشوند.

وی ادامه داد: اگر خودروسازان میخواهند از مزایای بورس بهرهمند شوند باید استمرار عرضه داشته باشند که خریداران بتوانند به این بازار به عنوان یک بازار قابل اتکا وارد شوند.

مدیر عامل بورس کالا گفت: بازار بلند مدت بازار خودرو یا بازار سلف فروشی هم به زودی در بورس کالا راه اندازی میشود تا افرادی که میخواهند حوالههای اتومبیل خود را پس بدهند دچار مشکل نشوند.

سلطانی نژاد ادامه داد: با این اقدام به راحتی افراد دیگری جایگزین این افراد میشوند و مشکلاتی که بسیاری از افراد در حال حاضر با آن مواجه هستند وجود نخواهد داشت.

مشاهده نظرات