وضعیت قراردادهای نهایی و نیمه نهایی در حوزه صنعت 96 بررسی شد

سیکل جدید مشارکت با خارجی‌ها

اطلاعات طرح‌های صنعتی که قرار‌دادهای آنها نهایی شده یا در مرحله نیمه نهایی قرار دارد برای سال جاری اعلام شد.

مشاهده نظرات