جهت گیری صعودی قیمت‌های جدید پایه محصولات پتروشیمی

قیمت‌های محصولات پلیمری در حالی توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی اعلام شد که جهت گیری عمده گریدها صعودی بود. در این بین بیشترین افزایش نرخ مربوط به گرید پلی استایرن معمولی بود که با 744 ریال و معادل 1.5 درصد افزایش روبه‌رو شد.

به گزارش ارانیکو به نقل از اینپیا، در این بین بیشترین افزایش نرخ مربوط به گرید پلی استایرن معمولی بود که با 744 ریال و معادل 1.5 درصد افزایش رو به رو شد. بعد از این گریدهای pvc، پلی استایرن انبساطی و پت گرید بطری هر کدام به ترتیب با بیش از 600، 580 و 390 ریال افزایش مواجه شدند.

کمترین افزایش هم به گریدهایی تعلق داشت که با توجه به ثبات نرخ جهانی و با توجه به رشد یک دهم درصدی نرخ دلار با افزایش بسیار اندک و یک دهم درصدی مواجه شده بودند. تنها گریدی هم که در هفته جاری با کاهش نرخ رو به رو شد محصول پلی اتیلن سبک فیلم بود که با 22 ریال و معادل یک دهم درصد کاهش مواجه شد.

نرخ دلار مبنای محاسبه نیز برابر با 37.730 ریال بود که نسبت به مبنای محاسبه قبلی (37.700 ریال) افزایش اندک و 30 ریالی را تجربه کرده است که منطقی است. همانطور که مشاهده شد این افزایش اندک نرخ دلار باعث افزایش نرخ در برخی از گریدها شده بود.

مشاهده نظرات