جدول قیمت حبوبات در بازار تهران

جدول قیمت انواع حبوبات در بازار تهران به شرح زیر است:

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات