معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی خودروسازان

عرضه‌کنندگانی که به دنبال شفافیت هستند و محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند دارای مشوق‌هایی، چون معافیت ده درصدی مالیات هستند که خودروسازانی مشمول این امر می‌شوند.

مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به اینکه از امسال مسکن وارد بورس میشود گفت:خودروسازانی که خودروهای خود را در بورس کالا عرضه کنند میتوانند از معافیت ۱۰ درصدی مالیاتی برخوردار شوند. وی ادامه داد: اگر خودروسازان میخواهند از مزایای بورس بهرهمند شوند باید استمرار عرضه داشته باشند که خریداران بتوانند به این بازار به عنوان یک بازار قابل اتکا وارد شوند.

مدیر عامل بورس کالا گفت: بازار بلند مدت بازار خودرو یا بازار سلف فروشی هم به زودی در بورس کالا راهاندازی میشود تا افرادی که میخواهند حوالههای اتومبیل خود را پس بدهند دچار مشکل نشوند. سلطانی نژاد ادامه داد: با این اقدام به راحتی افراد دیگری جایگزین این افراد میشوند و مشکلاتی که بسیاری از افراد در حال حاضر با آن مواجه هستند وجود نخواهد داشت.

منبع: tsepress
مشاهده نظرات