با عبور از روزانه ۸۳ میلیون لیتر

مصرف بنزین به اوج خود رسید

معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه مصرف بنزین در ایران به بیش از ۸۳ میلیون لیتر رسیده است، اظهار کرد: با وجود اینکه مصرف بنزین در کشور به پیک خود رسیده، مشکلی در تامین بنزین وجود ندارد.

شاهرخ خسروانی با تاکید بر اینکه درمورد میزان ذخیره بنزین در کشور نمیتوان آمار دقیقی ارائه کرد، افزود: متوسط میزان مصرف بنزین در کشور بعد از ماه مبارک رمضان به بیش از ۸۳ میلیون لیتر رسیده و کاهش هم پیدا نمیکند که یک امر غیرعادی است. پیشبینی افزایش مصرف در حد پنج درصد بود که در حال حاضر به بالای ۹ درصد رسیده است.

وی درمورد دلیل اصلی افزایش مصرف بنزین در کشور توضیح داد: یکی از دلایل افزایش میزان و مصرف بنزین در کشور، تولید بیش از اندازه خودرو است و اینکه مردم میتوانند به راحتی صاحب ماشین شوند.

معاون شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با تاکید بر اینکه مصرف بنزین بسیار غیرعادی شده است، تصریح کرد: در کشور ۳۷ منطقه پخش وجود دارد که ذخایر بنزین در این منطقهها بر اساس تمرکز مصرف مدیریت میشوند. برای مثال میزان ذخایر در استانهای تهران، خراسان شمالی نسبت به سایر استانها بیشتر است، زیرا تمرکز تردد و مسافرت در این دو استان یا استانهای مازندران و گیلان بیشتر است. به همین دلیل تمرکز ذخیرهسازی در این استانها بیشتر و بیش از ۶۰ درصد ذخیرهسازی بنزین در این چهار استان است.

خسروانی تاکید کرد: با وجود اینکه در پیک مصرف بنزین به سر میبریم ذخایر بنزین در کشور قابل قبول است.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات