وعده مدیرعامل ایدرو برای ایجاد ۸۰۰۰ شغل در سال جاری

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از ایجاد ۳۷۱۱ شغل مستقیم و ۸۰۰۰ شغل غیر مستقیم در سال جاری خبر داد.

منصور معظمی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که در کتابخانه ملی در حال برگزاری است، به عملکرد این سازمان توسعهای اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ۱۸ طرح صنعتی با بودجه ۶۱۰۰ میلیارد تومانی در دست اجرا دارد که برای سال ۱۳۹۶ با گرای طرحهایی که در دست انجام است ۳۷۱۱ شغل مستقیم ایجاد میشود که این عدد با در نظر گرفتن اشتغال پیمانکاری و غیر مستقیم به ۸۰۰۰ شغل خواهد رسید.

وی در ادامه با اشاره هم به اهمیت وجود سازمانهای توسعهای، عنوان کرد: سازمانهای توسعهای مانند ایدرو برای کمک به بخش خصوصی به وجود آمدند در حالی که بعدتر تبدیل به بخشهای نیمه دولتی شدند و حالا نیز میراث دار بدهیهای قبلی و  تعهدات انجام نشده هستند.

هیچ محدودیت سرمایهگذاری خارجی نداریم

معظمی با اشاره به اهمیت برجام و فرصتهایی که در دوران پسابرجام به وجود آمد، عنوان کرد: بعد از برجام یک فرصت طلایی در صنعت کشور به وجود آمد و شرکت ایدرو نیز توانست 28 موافقت نامه را در این دوران به امضاء برساند که هفت مورد از این موافقتنامهها به قرارداد منتهی شد و در حال حاضر میتوانیم بگوییم که هیچ محدودیت سرمایهگذاری برای جذب سرمایه خارجی نداریم.

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین با اشاره به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد، افزود: شاهد بودیم که رشد صنعتی کشور در سال 1391 منفی 10.5 درصد بود، در حالی که در سال 1395 این رقم به 6.5 درصد رسید که نشان از حرکت مثبت اقتصادی و صنعتی در این دولت دارد. همچنین اگر بخواهیم نگاهی به آمار بیندازیم در جایی دیگر میتوانیم رشد معدنی کشور را مورد بررسی قرار دهیم که امروز رقم رشد معدنی در کشور به 16 درصد رسیده است. 

معظمی همچنین با اشاره به نحوه نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و موضوع قانونگذاری در حوزه صنعت، اظهار کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو به هیچ عنوان مشکلی با نظارت در این حوزه ندارد، اما چیزی که امروز در حال انجام است را نمیتوان نظارت نامید. نباید به اسم نظارت در مسیر تولید و توسعه سنگاندازی شود. 

وی ادامه داد: برخی قوانین حوزه وظایف و عملکرد سازمانهای توسعهای را هر روز پیش از قبل محدودتر میکند و ما نیاز داریم اصلاح قوانین و حمایت قانونگذار را به همراه داشته باشیم تا بتوانیم در حوزه تولید و توسعه صنایع کشور عملکرد مناسبی داشته باشیم.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات