دلیل عدم حضور وزیر اقتصاد در دولت بعد؛

بمانم که چه؟ می‌روم دانشگاه درسم را می‌دهم، حقوقم هم بیشتر است

این روزها یکی از داغ‌ترین موضوعات محافل سیاسی ترکیب کابینه دوازدهم است و اینکه چه افرادی از دولت یازدهم در مسیر فعالیت‌ها و اقدامات دولت دوازدهم از قطار پیاده خواهند شد و کدام یک از آنان در قطار خواهند ماند.

البته از ماههای گذشته تعدادی از وزرای دولت یازدهم از جمله وزرای بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی، خارجه و اقتصادی و دارایی با توجه به شرایط موجود خواستار عدم حضور در دولت دوازدهم بودند.

اما یکی از اظهارنظرهای جالب در این باره اظهارات علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است که درباره دلایل عدم حضورش در دولت دوازدهم میگوید: در دولت بعدی نخواهم ماند. امکان ندارد. بمانم که چه؟ میروم دانشگاه درسم را میدهم، انتقادم را میکنم، کارهای پژوهشیام را پیش میگیرم، حقوقم هم بیشتر است. 

اما در گمانهزنیهای محافل سیاسی موضوعی که مهم جلوه میکند این است با وجود این که این وزرا خواستار ادامه مسیر نیستند ولی از جمله وزرایی هستند که در فهرست قطعی کابینه دوازدهم به چشم میخورند.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات