مدیر عامل مخابرات:

طرح فروش اینترنت نامحدود وزارت ارتباطات واقعا نامحدود نیست

مدیرعامل شرکت مخابرات درباره طرح وزارت ارتباطات برای فروش اینترنت نامحدود که مخالف سیاست مخابرات برای سوق دادن مشترکان نامحدود به حجمی است، گفت: مدل جدید فروش اینترنت نامحدود کاملا نامحدود نیست بلکه طبق مصرف منصفانه خواهد بود.

رسول سرائیان در حاشیه افتتاح پروژههای شرکت مخابراتی ایران در آستانه راهاندازی فاز 3 شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: شرکت مخابرات هنوز پیشنهادی برای تغییر تعرفههای تلفن ثابت به رگولاتوری ارائه نکرده و پیشنهاد مخابرات فاصله قیمتی تعرفه تلفن ثابت و موبایل را مدنظر قرار داده که در این راستا پیشنهاد بسته ترکیبی را ارائه میدهیم.

وی ادامه داد: چهار سرویس در قالب یک بسته شامل مکالمه، دیتا، تلویزیون اینترنتی و فضای ذخیرهسازی بدون مشخص بودن قیمت هر دقیقه یا هر مگ ارائه میشوند.

قول مساعد معاون اول برای برداشت مخابرات از صندوق توسعه ملی

سرائیان از مذاکره با وزارت ارتباطات برای برداشت از صندوق توسعه ملی و قول مساعد آقای جهانگیری خبر داد.

امکان پایش نقطهای کیفیت و سرعت سرویس مخابرات فراهم شد

وی در واکنش به ورود FCPها (شرکتهای خصوصی ارائهدهنده ارتباطات ثابت) گفت: مخابرات برای رقابت باید سرعت واگذاری و کیفیت سرویس را افزایش دهد و با یکی از پروژههایی که امروز افتتاح شد امکان پایش کیفیت و سرعت سرویس در یک نقطه فراهم میشود.

وی ادامه داد: البته بیشتر مشکلات در جاهایی است که امکان فنی واگذاری پر شده و انتظار این است که شرکتهای خصوصی در این نقاط وارد شوند و حتی در جایی که امکان فنی وجود ندارد خودشان شبکهسازی کنند.

مشترکان اینترنت نامحدود را حذف و به بستهها منتقل میکنیم

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در واکنش به اینکه طرح وزارت ارتباطات برای توقف فروش اینترنت حجمی مخالف سیاست مخابرات برای سوق دادن مشترکان نامحدود به حجمی است، گفت: مشکل سرویسهای نامحدود بسته بودن سرعت روی 128 کیلوبیت در ثانیه است که 128 به درد کسی نمیخورد و باعث ناراحتی است.

وی ادامه داد: مشترکان نامحدود را حذف و به بستهها منتقل میکنیم.

وی خاطر نشان کرد: مدل جدید مدنظر فروش اینترنت نامحدود نیز نامحدود کامل نیست بلکه معیار مصرف منصفانه است.

جذب سرمایهگذاری خارجی برای مخابرات نهایی نیست

وی ادامه داد: درباره سرمایهگذاری خارجی در مخابرات هنوز چیزی به نتیجه نرسیده و عملیاتی نشده که اعلام کنم.

مشاهده نظرات