واعظی:

اگر می‌خواهید مخابرات و 3 اپراتور ورشکست شوند تلگرام صوتی رفع فیلتر شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوعیت پرداخت مالی در شبکه‌های اجتماعی خارجی را تأیید کرد.

محمود واعظی در حاشیه افتتاح پروژههای شرکت مخابرات ایران در آستانه راهاندازی فاز 3 شبکه ملی اطلاعات در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا پرداخت در شبکههای اجتماعی خارجی ممنوع است، تأکید کرد: تصمیم بر این بود که شبکههای اجتماعی داخلی به وجود بیایند که هرگونه تبلیغ، پرداخت و امتیاز را در شبکههای خارجی ممنوع کردیم و در مقابل، شبکههای داخلی اگر 3 میلیون عضو بگیرند، اجازه تبلیغ خواهند داشت، اگر 5 میلیون عضو بگیرند، اجازه پرداخت به آنها داده میشود و اگر بیش از آن عضو بگیرند، امتیازات دیگری به آنها داده خواهد شد تا شبکههای داخلی اقتصادی شوند.

وی تأکید کرد: از روز اول و چهار سال پیش این موارد را ممنوع کردهایم.

تعرفههای ارتباطی افزایش پیدا نمیکند

وزیر ارتباطات در واکنش به درخواست افزایش تعرفه ها، گفت: هیچ یک از تعرفههای ارتباطی افزایش پیدا نمیکند و برنامه کاهش تعرفه را نیز دستور کار داریم.

فیلتر تماس صوتی تلگرام برداشته نمیشود

واعظی با تأکید بر اینکه فیلتر تماس صوتی تلگرام برداشته نمیشود، گفت: با وجود شرکت مخابرات و سه اپراتور موبایل به این خوبی اگر میخواهید آنها را ورشکست کنید، تماس صوتی تلگرام را باز کنید.

تصمیمگیری درباره اینترنت نامحدود هفته آینده

وی درباره طرح وزارت ارتباطات برای عرضه اینترنت نامحدود به جای حجمی، گفت: در این باره ابهامی مطرح شد که با نامحدود شدن حجم تقاضا به قدری زیاد شود که نیازمند توسعه شبکه انتقال شود. بنابراین مقرر شد آقای جهرمی و سرائیان که اصل کاری ها هستند برنامه ریزی کنند و منتظریم هفته آینده برنامه ریزی را به ما بدهند و براساس آن برنامه ریزی تصمیم بگیریم.

مشاهده نظرات