با عرضه گندم ۴ استان

استارت عرضه گندم در بورس کالا زده شد

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران برای اولین بار دیروز میزبان عرضه گندم خوراکی در قالب طرح قیمت تضمینی بود. تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران در حالی میزبان عرضه ۳ هزار و ۳۳۱ تن گندم خوراکی استان‌های اردبیل، مرکزی، زنجان، خراسان شمالی در قالب طرح قیمت تضمینی بود که این اتفاق برای اولین بار است که در این بورس رقم ‌خورد.

از این رو ۲ هزار و ۴۵ تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی، ۴ هزار تن گندم دوروم، ۲۴۱ هزار تن گندم خوراکی، یک هزار و ۶۲۵ تن شکر سفید، ۳۰۰ تن روغن خام و ۳۰۰ تن ذرت دانهای نیز در تالار محصولات کشاورزی عرضه شد. براساس این گزارش؛ سیاست قیمت تضمینی، طرحی جدید و نوپا در بخش کشاورزی است که با همکاری بورس کالا و وزارت جهاد کشاورزی، مورد توجه فعالان بخش کشاورزی و دولت قرار گرفته است و از این طرح بهعنوان جایگزین سیاست خرید تضمینی گندم یاد میشود. همچنین این طرح ملی روی محصولات جو، ذرت، برنج و گندم اجرا میشود و مزایای این طرح بهگونهای است که این طرح بهترین شیوه برای دریافت سریع مطالبات، رشد کیفیت محصولات و رشد بهرهوری در بخش کشاورزی است.

افزون بر این از مزایای مهم طرح قیمت تضمینی برای کشاورزانی که محصولاتشان را در انبارهای استاندارد مورد تایید بورس میگذارند این است که به زودی شرایط برای اخذ تسهیلات بانکی به پشتوانه محصولات انبار شده و ارائه گواهی سپرده کالایی به بانکها مهیا میشود. درخصوص دیگر مزیتهای این طرح باید گفت استانداردسازی محل نگهداری و سولههای غلات از جمله این موارد است؛ بهطوری که این طرح هم برای دولت، هم کشاورز و هم صاحبان مشاغل مرتبط با محصولات کشاورزی از جمله بستهبندی، صنایع غذایی و تجار در سطح داخلی و خارجی سودمند است.

مطالب مرتبط
خرید گندم از ٦.٥ میلیون تن گذشت
مشاهده نظرات