خرید گندم از ٦.٥ میلیون تن گذشت

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه بیش از ٥٥ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است؛ گفت:تاکنون ٦ میلیون و ٥٧١ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

یزدان سیف میزان کل خرید تضمینی گندم را تاکنون ۶ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۱۵۲ تن اعلام کرد و اظهارداشت: بیشترین میزان خرید به ترتیب مربوط به استان خوزستان با یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۷۷۲ تن، استان گلستان با یک میلیون و ۹۰ هزار و ۱۶۴ تن، استان فارس  با ۸۰۹ هزار و ۴۵۵ تن، استان کرمانشاه ۳۹۸ هزار و ۴۴۳ تن، استان خراسان رضوی با ۳۵۹ هزار و ۲۴۷ تن و اردبیل ۳۳۹ هزار و ۳۳۶تن است. وی میزان کل خرید کلزا را نیز ۱۷۲ هزار و ۱۲۰ تن اعلام و اضافه کرد: بیشترین آمار خرید این محصول مربوط به استان گلستان با ۵۰ هزار و ۳۱۱ تن، مازندران با ۱۹ هزار و ۳۵۵ تن، خوزستان با ۱۸ هزار و ۹۴۳ تن،  فارس با ۱۴ هزار و ۹۹۶ تن، اردبیل با ۱۳ هزار و ۵۴۱ تن و قزوین با ۸ هزار و ۸۵۵ تن است. 

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران میزان خرید دانه آفتابگردان را نیز ۴۶۰ تن اعلام کرد و افزود: این خرید در استان خوزستان انجام شده همچنین میزان خرید گلرنگ نیز ۷۲ تن بوده که ۲۹ تن آن در سیستان و بلوچستان و ۴۳ تن آن در فارس انجام شده است. سیف کل ارزش گندم خریداری شده را ۸۶ هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون بیش از ۴۷ هزار میلیارد ریال از این مبلغ به کشاورزان پرداخت شده و حدود ۳۹ هزار و ۱۲۵ میلیارد ریال آن باقی مانده است بنابراین بیش از ۵۵ درصد از مطالبات گندمکاران تاکنون پرداخت شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه ارزش کل دانه های روغنی خریداری شده از کشاورزان ۴ هزار و ۶۱۲ میلیارد ریال است، اضافه کرد: تاکنون ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان به حساب آنان واریز شده و ۱۵۰۰ ریال از مطالبات آنان باقی مانده بنابراین تاکنون حدود ۷۵ درصد از مطالبات این دسته از کشاورزان به حساب آنان واریز شده است. 

مطالب مرتبط
استارت عرضه گندم در بورس کالا زده شد
مشاهده نظرات