جلوگیری از خام فروشی در صنعت فولاد

سنگ آهن ماده اولیه تولید فولاد است و 98درصد سنگ‌آهن استخراج شده در سطح جهان برای تولید فولاد به‌کار می‌رود که در جهت استفاده برای توسعه زیرساخت‌ها، راه‌سازی، حمل‌ونقل، ماشین‌آلات و... از آن استفاده می‌شود.

امروزه سنگآهن با ارزش وجودی خود در کشور، پس از نفت، مهمترین کالای استراتژیک محسوب میشود و بهدلیل وجود مزایای نسبی در کشور، همانند منابع سنگآهن، زغال سنگ و منابع انرژی نظیر گاز، تولید فولاد از ارزش افزوده بالایی برخوردار است که با محور قرار دادن فروش مواد اولیه خام، پتانسیل ارزش افزوده حاصل از تبدیل مواد خام به کالاهای واسطهای و نهایی در اقتصاد کشور از دست خواهد رفت. پس دقت و تمرکز به واحدهای معدنی برای جلوگیری از خام فروشی سنگآهن در جهت تولیدات داخلی فولاد دارای ارزش افزوده بسزایی است. با بررسیهای کارشناسی و اکتشافات انجام شده، ایران از نظر ذخایر قطعی سنگآهن در رتبه 11 جهانی قرار دارد، ذخایر قطعی سنگآهن در جهان حدود 170 میلیارد تن برآورد شده که سهم کشور ایران از این میزان، دو و نیم میلیارد تن است. در این میان، اگر سنگآهن را به جاى اینکه خام بفروشیم به محصولات نهایى تبدیل کنیم، میتوانیم به جایگاه بالایی در دنیا دست پیدا کنیم. همچنین خام فروشی مواد معدنی که از دل خاک این کشور خارج میشود، همچون بلیهای برای تولید ملی و اکسیر جاندهندهای برای مصرفکننده خارجی تبدیل شده است. براساس گزارش انجمن جهانی فولاد از مجموع ۱۶۲۱ میلیون تن فولاد تولیدی جهان، ایران با تولید ۱/ 16 میلیون تن در سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۴ را در بین کشورهای تولیدکننده فولاد به خود اختصاص داده است که سهم کشورهای پیشرفته در تولید فولاد طی دهه گذشته کاهنده بوده و به کشورهای خاورمیانه، آسیا و کشورهای اروپا واگذار شده است. از آنجا که در میان 20 کشور بزرگ تولیدکننده فولاد تنها آمریکا، روسیه، مکزیک و ایران دارای 3 عنصر اصلی تولید فولاد یعنی سنگآهن، انرژی و آب هستند و با توجه به آنکه در میان کشورهای بزرگ اسلامی تنها فولاد ایران دارای هر سه عنصر تولید فولاد است، میتوان با جلوگیری از خام فروشی سنگآهن در جهت تولید فولاد به جایگاهی بالا در جهان برای کسب ارزش افزوده دست یافت. از آنجا که ماده اولیه و مورد نیاز برای تولید فولاد، سنگآهن است که در نهایت در چرخه تولید فولاد بهصورت انواع مختلفی از محصولات فلزی درآمده و به مصرف میرسد، به این ترتیب سیاست دولت پیشبرد سیاست توقف خامفروشی در حوزه صنعت و معدن است تا شکوفایی اقتصاد ملی را با جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه معدنی محقق سازد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین رابطه اعلام کرده علاوهبر وضع عوارض بهعنوان یک سیاست بازدارنده بر صادرات سنگآهن همچنین با تشویقهای مختلف برای فرآوری این محصول و افزایش ارزش افزوده آن بر حل مشکل زنجیره فولاد از خام فروشی نیز جلوگیری خواهیم کرد؛ به این ترتیب در شرایط ناهموار اقتصادی باید توجه کرد که سهم هر ایرانی از مواد خام معدنی باید محفوظ بماند و پس از آنکه مصرفکننده داخلی در جهت آبادانی کشور از مواد معدنی بهره برد، این بهرهبرداری باید در نهایت به رونق اقتصادی کشور و اعتلای زندگی مردم منجر شود، نه آنکه باعث بیکاری، فقر و فساد شود و نباید بهصورت خام به کشورهای دیگر این ماده معدنی (سنگآهن) صادر شود.

مشاهده نظرات