پرداخت ۴ میلیون فقره وام ازدواج/ دلیل تاخیر وام برخی متقاضیان

بیش از ۴ میلیون و ۶۹ هزار نفر در دوره ۴ ساله ابتدای ۹۲ تا پایان ۹۵ از شبکه بانکی کشور تسهیلات ازدواج دریافت کردند؛ با این حال متقاضیان از بهار ۹۵ به بعد مشمول وام ۱۰ میلیون تومانی شدند.

حدود ۱۵ ماه از زمان مصوبه جدید مجلس برای افزایش وام ازدواج میگذرد و در فروردین ماه سال گذشته مجلس مصوب کرد تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴ ساله افزایش مییابد.

همچنین عنوان شد: بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

پرداخت بیش از ۴ میلیون فقره وام در دوره ۹۲ تا پایان ۹۵

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی در زمینه وضعیت پرداخت وام ازدواج در سالهای اخیر نشان میدهد تعداد بانکهای عضو سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از ۱۲ بانک در پایان خردادماه سال ۹۲ به ۳۱ بانک و موسسه اعتباری در پایان اسفندماه سال ۹۵ افزایش یافته است.

بر پایه این گزارش، از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۱ تعداد ۴ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۹۳۱ فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۱۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال پرداخت شده بود که این میزان از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ به تعداد ۴ میلیون و ۶۹ هزار و ۱۸۹ فقره، به مبلغ ۱۹۱ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال رسید.

در حال حاضر، زوجین میتوانند با اقدام از طریق بانکهای خصوصی، دولتی، قرضالحسنهها و برخی موسسات معرفی شده در سامانه ثبت نام، تقاضای دریافت ۲۰ میلیون تومان (هر یک از زوجین ۱۰ میلیون تومان) با نرخ سود ۴ درصد را داشته باشند.

یکی از مسائلی که در سالهای اخیر درباره پرداخت وام ازدواج مطرح بوده، رقم تسهیلات پرداختی و همچنین مدت زمان انتظار برای دریافت وام است که در این زمینه از سال گذشته تدابیری در بانکها اندیشیده شده است.

ابلاغ پرداخت ماهیانه ۱۵۰ هزار فقره وام

علاوه بر اینکه در قالب بودجه سال ۹۵ کل کشور، مصوبهای از مجلس به منظور افزایش تسهیلات وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان ارایه شد، بانک مرکزی نیز از مردادماه سال گذشته به منظور تسریع در روند تسهیلاتدهی بانکها بخشنامهای را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه بانک مرکزی مقرر کرده بود شبکه بانکی از مردادماه سال ۹۵ نسبت به پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج با یک ضامن معتبر اقدام و هر ۱۵ روز آمار و عملکرد خود را در این خصوص به بانک مرکزی ارسال کنند؛ در عین حال نیز بانک مرکزی مطرح کرد نسبت به تعیین سهمیه استانی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام خواهد کرد.

علی اصغر میرمحمد صادقی؛ مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در روزهای اخیر اعلام کرد بزودی سهمیه امسال بانکها برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج مشخص و ابلاغ میشود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین از پرداخت ۲۸۰ هزار فقره وام ازدواج در ۳ ماهه ابتدای سال جاری خبر داد. میرمحمد صادقی دلیل تاخیر در پرداخت وام ازدواج برخی متقاضیان را ثبت نام در یک بانک خاص و در نتیجه شلوغی صف دریافت وام آن بانک عنوان کرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اظهار داشت: برای مدیریت تقاضاها، بانک مرکزی بعضا امکان ثبتنام در برخی بانکها را مسدود میکند تا تقاضاها به سمت بانکهای دیگر هدایت شود.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات