تقوی‌نژاد:

نظام مالیاتی به دنبال تقویت روحیه اعتمادآفرینی در جامعه است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: نظام مالیاتی به دنبال تقویت روحیه اعتمادآفرینی در جامعه است.

به گزارش ارانیکو به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در بیست و هشتمین نشست کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران که با عنوان «تاثیر سیاستهای مالیاتی بر بازار سرمایه» برگزار شد، گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور 8 درصد است که براساس برنامه ششم توسعه باید به 11درصد برسد.

وی افزود: در حال حاضر، بیش از 50 درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین میشود و آثار مثبت درآمدهای مالیاتی در بودجه جاری کشور مشهود است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه تصریح کرد: یکی از عوامل رشد درآمدهای مالیاتی کشور، مالیات بر ارزش افزوده است که در حال حاضر حدود 70 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض در اختیار شهرداریها قرار گرفته و خوشبختانه در حال حاضر آثار پرداخت مالیات در کشور نمایان است.

وی همچنین اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی به دنبال تقویت روحیه اعتمادآفرینی در جامعه است و به همین دلیل عمده مالیاتها به صورت خوداظهاری وصول میشود.

تقوی نژاد ادامه داد: در بخش مالیات بر ارزش افزوده 80 درصد وصولی مالیاتها ابرازی از سوی مودیان است و فقط 20 درصد موارد از طریق رسیدگی براساس اطلاعات اشخاص ثالث بوده است. بنابراین ما در حلقههای مختلف ارزش افزوده بر اساس ابراز شخص مودی، مالیات اخذ کردهایم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به تشریح اقدامات سازمان در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید پرداخت و گفت: در سال 1395 از محل شناسایی و کشف تراکنشهای بانکی، بالغ بر 3300 میلیارد تومان مالیات حقه از مودیان وصول شد.

وی افزود: تنها در شش ماهه دوم سال 1395، از محل شناسایی 77 پرونده جدید، در حدود 990 میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول گردید.

مشاهده نظرات