معاون اول رییس جمهور در آیین افتتاح ۹ پروژه بزرگ صنعتی، عمرانی و گردشگری:

دولت دوازدهم به دنبال رشد اقتصادی بالا، مستمر و اشتغالزا است

معاون اول رییس جمهور گفت: ما در دولت دوازدهم به دنبال رشد اقتصادی بالا، مستمر و اشتغالزا در طی چهار سال پیاپی هستیم و قطعا توسعه گردشگری می‌تواند تاثیر بسزایی در دستیابی به این مهم داشته باشد.

به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری شامگاه دیروز (دوشنبه) در آیین افتتاح ۹ پروژه بزرگ صنعتی، عمرانی و گردشگری با اعتبار بیش از ۸ هزار میلیارد ریال در جزایر کیش و هندورابی گفت: ایران با چالشهای بسیار جدی در حوزه بیکاری، محیطزیست و آب روبرو است و برای حل این بحرانها نیازمند اجماع ملی میان همه دستگاهها، نخبگان فکری و مردم هستیم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت یازدهم در ابتدای کار به دنبال ایجاد ثبات و آرامش در شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد منفی اقتصادی و نرخ ارز بود گفت: در چهار سال گذشته تلاش کردیم تا محیط اقتصاد کشور محیطی باثبات، آرام و قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران باشد. ما تلاش کردیم تا با تعامل و ایجاد فضای گفتگو با دنیا و برطرف کردن تحریمهای ظالمانه علیه ملت فضایی باثبات ایجاد کنیم. خوشبختانه همه جریانهای سیاسی باوجود سلایق متفاوت برای اداره کشور اشتراک نظر دارند که باید برای سربلندی ایران و رفع دغدغههای مردم تلاش کنند.

وی با بیان اینکه امروز آرامش به اقتصاد کشور بازگشته اما شرایط جدیدی پیش روی نظام باز شده که مهمترین آن در حوزه اقتصادی و اجتماعی مسئله بیکاری است گفت: ایجاد اشتغال جز با سرمایهگذاری و تولید برطرف نخواهد شد و باید تلاش کنیم تا با بزرگ شدن ظرف و کیک اقتصاد کشور شرایط را برای اشتغال جوانان تحصیلکرده کشور بهویژه زنان تحصیلکرده که چشمانتظار تحول هستند فراهم کنیم.

دکتر جهانگیری از مسائل زیستمحیطی بهعنوان چالش دیگر پیش روی کشور یاد کرد و افزود: وضع مردم در سیستان و بلوچستان و خوزستان در مواجهه با ریزگردها و ساکنان کلانشهرهای کشور در مواجهه با آلودگی هوا ناخوشایند است و باید برای برطرف کردن این مشکلات همه مساعی خود را بکار بگیریم.

معاون اول رییس جمهور ضرورت مدیریت مصرف و منابع آب و نیز رسیدگی به وضعیت بودجه و صندوقهای بازنشستگی را خاطرنشان ساخت و گفت: وضعیت معیشت مردم و قدرت و سفره خرید آنها در سالهای گذشته باوجود افزایش درآمد نفت در یک مقطع زمانی کاهش یافت و باید با برنامهریزی تلاش کرد تا سطح رفاه و قدرت خرید مردم را افزایش داد.

وی ادامه داد: دولت دوازدهم باید با مدیریتی قوی و مدبرانه به صحنه بیاید. ما برای روبرو شدن با این ابر چالشها نیازمند اجماع ملی هستیم و امکان ندارد دولت بهتنهایی بتواند از این موانع عبور کند و همه دستگاهها باید با توجه به رهنمود و تکلیف رهبر معظم انقلاب در این زمینهها دستبهدست هم بدهند.

دکتر جهانگیری مهمترین ابزار در حل چالشهای اقتصادی را اتکا به سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: این سیاستها که موردپذیرش دولت است به اجماع اقتصاددانان و سایر دستگاهها و قوا نیز رسیده است اما باید این اجماع از مرحله حرف خارج شده و به صحنه عمل آید. قطعاً ایجاد بحرانهای صوری و تنش در جامعه مانع تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی میشود.

فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: هر کس بهطور خواسته و ناخواسته در این مسیر حرکت میکند، در مسیر توسعه کشور مانع تراشیده و سنگاندازی میکند.نباید فراموش کنیم که این چالشها میتواند کشور را با بحران روبرو سازد.

دکتر جهانگیری با اشاره به ویژگیهای برونگرایی و درونزایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: همه سرمایهگذاران باید احساس کنند میتوانند منابعشان را در ایران به صحنه بیاورند و کسی نهتنها مزاحم آنها نخواهد شد بلکه موردحمایت واقع میشوند تا توسعه و اشتغال در کشور شکل بگیرد.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه یکی از اولویتهای اصلی کشور در جذب سرمایه بخش نفت و گاز است گفت: ما در این حوزه نیازمند بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری هستیم و نمیتوان با انعقاد نخستین قرارداد سروصدا راه انداخت و مانع ایجاد قراردادهای دیگر شد.

دکتر جهانگیری یکی از مهمترین استعدادهای کشور را صنایع متکی به دریا و اقتصاد دریا محور توصیف کرد و با اشاره به هزاران کیلومتر ساحل در جنوب کشور گفت: باید با اتکای به نعمت دریا صنایع مرتبط نظیر کشتیرانی، شیلات و حملونقل دریایی را محور توسعه قرار دهیم. در این زمینه جزایر نعمتهای بزرگی هستند که میتوانند کانون توسعه کشور شوند.

وی با اشاره به حمایت دولت از مناطق آزاد کشور و تلاش برای ایجاد ۷ منطقه آزاد دیگر خاطرنشان ساخت: این مناطق بدون تردید قطب توسعه کشور خواهند شد اما باید تلاش کرد تا تولیدی در این مناطق انجام شود که صادرات محور باشد. البته باید آسیبشناسی کرد که چرا این مناطق در سالهای گذشته نتوانستند باوجود رفع قوانین دست و پاگیر سرمایه خارجی جذب کنند. باید دید چه بخشی نتوانسته به این موضوع کمک کند.

دکتر جهانگیری با یادآوری این نکته که امیدواریم لایحه مناطق جدید آزاد در مجلس شورای اسلامی سریعتر تصویب شود گفت: همه مناطق آزاد مستقر در کنار دریا باید توسعه دریا محور را در دستور کار قرار دهند. ما باید تلاش کنیم تا گرد فقر و محرومیت را از سواحل مکران با توجه به دستورات رهبر معظم انقلاب بزداییم و همه جزایر نظیر جزیره هندورابی را متحول کنیم. البته نمیخواهیم این جزایر به کارگاه صنعتی مبدل شود بلکه باید برنامهای متناسب تدوین کنیم تا جزایر متحول شوند. دولت در این زمینه کمک خواهد کرد و از سرمایهگذاری بخش خصوصی استقبال میکند.

دکتر جهانگیری گفت: مسئله گردشگری از اولویتهای محوری دولت دوازدهم است زیرا گردشگری میتواند بهسرعت ایجاد اشتغال کرده و رشد اقتصادی به وجود آورد. کیش میتواند بهعنوان کانونی مهم گردشگران داخلی و خارجی را جذب کند و باید مدیران این مجموعه با کشورهای شرق آسیا که سالانه میلیونها گردشگر به نقاط دیگر دنیا میفرستند مذاکره کنند تا جزیره کیش مقصد آتی آنها باشد.

معاون اول رییس جمهور افزود: بر اساس آمارها سالانه جمعیت زیادی از کشور برای کسب آرامش و تفریح به کشورهای اطراف ایران میروند. خوشبختانه ما مناطق زیبا و ارزشمندی در جنوب و شمال کشور داریم که میتوانند فرصتهای خوبی برای مردم باشد. حق مردم بزرگ ایران است که از امکانات تفریحی و رفاهی مناسب در کشور برخوردار شوند و ما امیدواریم سرمایهگذاران این بخشها در نقاط مختلف ایران نیز از فعالیت خود رضایت داشته باشند. وی با اشاره به افتتاح طرحهای مختلف زیربنایی و زیرساختی در جزیره کیش گفت: ایجاد صنایع دانشبنیان میتواند آغاز کاری بزرگ در این جزیره باشد.

دکتر جهانگیری در پایان سخنرانی خود با اشاره به مصرف بسیار انرژی و هدر رفت منابع انرژی در کشور گفت: تصمیمات خوبی در دولت یازدهم درزمینهٔ مصرف بهینه انرژی و بهره بری از انرژی اتخاذ شد که باید در دولت دوازدهم بهطورجدی پیگیری شود تا در حوزه حملونقل، ساختمان شاهد تحولات خوبی باشیم. قطعاً اجرایی شدن این تصمیمات زمینه خوبی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم خواهد کرد. وی همچنین از همه سرمایهگذارانی که در جزیره کیش و سایر مناطق کشور به صحنه آمدهاند قدردانی کرد و گفت: عملکرد مدیرعامل جدید منطقه آزاد کیش منشأ تحولات خوبی در این جزیره بوده است.

پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور علیاصغر مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به افتتاح ترکیبی از طرحهای صنعتی، خدماتی و گردشگری گفت: منطقه آزاد کیش از استقرار صنایع دانشبنیان و صنایع تک حمایت کرده زیرا این بخش میتواند کمک بسیاری به توسعه صادرات کند.

وی همچنین ظرفیتها و دستاوردهای منطقه آزاد در بخشهای مختلف را برشمرد و گفت: جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه اماکن رفاهی، بهداشتی و اقامتی منجر به افزایش تولید و اشتغالزایی در جزیره کیش شده و این خطمشی باقوت ادامه خواهد یافت.

مشاهده نظرات