بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 378)

نسخه الکترونیکی شماره 378 بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران در سایت ارانیکو منتشر شد.

برچسب ها:
مطالب مرتبط
بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 377)
بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 379)
مشاهده نظرات