طرح جایگزین «اوباماکر» شکست خورد

سرگیجه ترامپی شاخص دلار

طرح ترامپ برای اصلاح «بیمه اوباما» شکست خورد تا بازارهای جهانی بار دیگر عصبی شوند؛ درحالی‌که پیش‌تر دو سناتور جمهوری‌خواه با جایگزینی «اوباماکر» مخالفت کرده بودند، روز دوشنبه دو سناتور دیگر اعلام کردند که به طرح تازه رای نخواهند داد تا طرح رئیس‌جمهور جنجالی آمریکا در عمل به بن‌بست برسد و شاخص دلار به کف 10 ماهه تازه‌ای برود.

این شاخص که بیش از 3 ماه است تحت فشار تنشهای سیاست داخلی آمریکا است، بهتازگی تحتتاثیر ادامه احیای اقتصادهای عمده نیز قرار گرفته تا تحولات تازه، آن را بیش از پیش ناامید کند. شاخص دلار که در مقطعی از روزهای خوشبینی به ترامپ از مرز 103 واحد هم فراتر رفته بود، روز گذشته، به محدوده 94 واحد رفت. به این ترتیب، بهای اونس طلا تا قله دو هفتهای اوج گرفت. همزمان با بازگشت فلز زرد به نزدیکی میانه کانال 1200 دلار، بورسها که دوشنبه از اعلام رشد بهتر از انتظار چین خشنود شده بودند، شاهد افت شاخصها شدند. روند افت بازارهای سهام از آسیا شروع شد و به اروپا سرایت کرد. تنها ارز مهمی که سهشنبه مقابل دلار کوتاه آمد، پوند بود که آن هم تحتفشار دادههای تورم بریتانیا بود تا مشخص شود که مرگ طرح بیمهای ترامپ، سیاستهای حامی رشد او را بر لبه پرتگاه برده است.

بازارهای جهانی که دوشنبه تحتتاثیر دادههای چینی بودند، سهشنبه از دادههای آمریکایی متاثر شدند. روندهای روز اول هفته میلادی تحتتاثیر دادههای خوب رشد اقتصاد دوم جهان بودند، اما روندهای روز دوم از دادههای بد اقتصاد اول تاثیر میگرفتند.سهشنبه، شاخص دلار آمریکا تحت فشار تنشهای سیاسی-اقتصادی ایالاتمتحده افت بیشتری را تجربه کرد تا بازار کالاهای خام از جمله فلزهای گرانبها جایی برای رشد داشته باشد. همزمان، بازارهای بورس که دوشنبه از رشد بهتر از انتظار چین در فصل دوم سال خشنود شده بودند، سهشنبه از به چالش کشیده شدن دستور کار دولت ترامپ، عصبی شدند. در آخرین دور از تنشها، رایگیری درباره اصلاحات «اوباماکر» در سنای آمریکا برای دومین بار به تعویق افتاده است.

دلسردی دلار

شاخص دلار ایالاتمتحده که دوشنبه به کف 10 ماهه رفته بود، سهشنبه کف 10 ماه تازهای را تجربه کرد. این شاخص در حالی این روزها زیر فشارهای ترامپی، در دوره 10 ماهه تقلا میکند که خوشبینی به بلندپروازیهای اقتصادی ترامپ در مقطعی از روزهای آغازین شروع به کار او، دلار را به پرواز درآورده بود. در جریان کارزارهای انتخابات نوامبر 2016 آمریکا، غیرقابل پیشبینی بودن نامزدی جنجالی که هیچ برنامه مدونی برای سیاست و اقتصاد ایالاتمتحده نداشت، باعث شده بود رشد جایگاه ترامپ در نظرسنجیها به تضعیف دلار بینجامد. با این حال، در روندی شگفتانگیز با اعلام پیروزی میلیاردر نیویورکی در انتخابات، معاملهگران بازارهای مختلف بر برنامههای بلندپروازانه او برای بزرگترین اقتصاد جهان تمرکز کردند تا دلار گرانتر شود و بورسها شاهد ریسکپذیری باشند. طلا تنها به کمک تنشهای اقتصادهای عمده و ژئوپلیتیک بود که توانست رشد کند. شاخص دلار که هشتم نوامبر 2016، روز برگزاری انتخابات ریاستجمهوری آمریکا را با عدد 97/86 واحد به پایان برده بود، با شعارهای دولت ترامپ برای افزایش شدید هزینه زیرساختها و کاهش مالیاتها، در آخرین روزهای سال گذشته میلادی از مرز 103 واحد هم گذشت.

گرچه انتقاد ترامپ از «دلار بیش از حد قوی» و مضرات تجاری آن، در مقاطعی دلار را تحت فشار قرار داد، اما احتمال افزایش نرخهای بهره و بعد دو بار تصویب انقباض بیشتر پولی توسط فدرال رزرو آمریکا، دلار را قوی نگه داشت. با همه اینها، روزهای خوب دلار تحتتاثیر عوامل درونی و برونی، تعدیل شد. دلار از اوایل مارس روند افت را آغاز کرد که فعلا ادامه دارد. دراین کاهش از یکسو ناتوانی ترامپ در پیشبرد برنامهها و صدالبته رسواییهای سیاسی-اطلاعاتی او و نزدیکانش در رابطه با پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا موثر بوده و از سوی دیگر، ادامه احیای اقتصادهای عمده جهان که حتی احتمال انقباضی شدن سیاست پولی آنها را مطرح کرده است. آخرین پرده دردسرهای ترامپی، احتمال توقف کامل اوباماکر در آمریکاست که ترامپ از زمان ورود به میدان رقابتهای انتخاباتی وعدهاش را داده بود.

شاخص دلار که دوشنبه با افتی اندک به عدد 95/12 واحد رسیده بود، صبح سهشنبه به زیر مرز 95 واحد رفت. تا ساعت 7 عصر روز گذشته که این گزارش نهایی میشد، عدد 94/54 واحد برای شاخص دلار ثبت شد. اونس طلا هم که دوشنبه به لطف رشد بزرگترین واردکننده طلا در جهان با 6 دلار رشد به بهای 1234 دلار رسیده بود، سهشنبه تحت حمایت افت دلار رشد بیشتری را تجربه کرد. بهایی که تا زمان نهایی شدن این گزارش برای اونس طلا ثبت شد، 1242 دلار بود، گرچه هم اکنون که شما این گزارش را میخوانید، ممکن است قیمت متفاوتی بهعنوان قیمت نهایی دومین روز هفته رقم خورده باشد.

روز اول

رشد روز دوشنبه، اونس را به اوج 2 هفتهای برد تا رشد صبح سهشنبه، خبر بهتری باشد. طلا در روز آغازین هفته علاوهبر اخبار بنیادی، تحت حمایت واقعیتهای فنی نیز بود. اونس که روز جمعه تا بهای 1228 دلار جهش کرده بود، دوشنبه حمایت تحلیلهای فنی را با خود داشت. بیشتر معامله گران در اولین ساعات هفته جدید بر این باور بودند که اونس کف قیمتی را تجربه کرده است. نقره نیز در این ساعات با پایان موقعیت فروش دستهای از معامله گران مواجه بود. مهمترین خبر دوشنبه اعلام رشد 6/9 درصدی چین در فصل دوم 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل میلادی بود. رقم مورد انتظار 6/8 درصد بود. با این رشد بهتر از انتظار که تکرار رشد 6/9 درصدی فصل اول بود، پیگیری اصلاحات مالی و مدل اقتصادی در این کشور راحتتر شد تا بورسهای چین، جهش را تجربه کنند. به این ترتیب، تقریبا تمام بورسهای جهان رشد کردند. رشد بورسها و افت بهای نفت خام مانع طلا بودند، اما افت دلار تا کف 10ماهه و بیشتر دادههای چینی، فلز زرد را گرانتر کردند.

کف جدید

شاخص دلار که این ارز را با 6 رقیب عمده بینالمللیاش مقایسه میکند، سهشنبه را بالای مرز 95 واحد آغاز کرد اما خیلی زود به محدوده 94 واحد رفت. به این ترتیب، اونس هم در محدوده 1230 دلار رشد کرد. خبری که سهشنبه بازارها را متاثر میکرد، خبر ادامه تنشهای سیاسی-اقتصادی در آمریکا بود. برنامه جمهوریخواهان در حذف و جایگزینی برنامه بیمه خدمات درمانی دوران باراک اوباما با عدم حمایت دو سناتور این حزب از آن ممکن است شکست بخورد. برنامه بیمه خدمات درمانی که قرار است جایگزین برنامه «بیمه خدمات سلامت» ارائه شده از سوی باراک اوباما، رئیسجمهوری سابق آمریکا شود «قانون تلفیق بهتر درمانی» نام دارد. با قویتر شدن احتمال به چالش کشیده شدن برنامههای ترامپ، شاخص دلار کف 10 ماه تازهای را به خود دید. مایک لی و جری موران دو سناتور جمهوریخواه آمریکایی گفتند که از برنامهای که از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا مطرح شده، حمایت نمیکنند. این میتواند سرآغاز مشکلات دیگری هم برای دولت ترامپ باشد. دراین شرایط، نگرانیها نسبت به سیاستهای پولی و نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا تاثیر زیادی بر افت ارزش دلار داشته است. نظرسنجی رویترز از بانکهای معتبر بینالمللی نشان میدهد که با توجه به ابهامهای سیاستی، طلا میتواند تا پایان امسال به میانگین قیمت سال 2016 میلادی دست یابد ولی قیمت جهانی نقره تا پایان سالجاری میلادی روندی نزولی خواهد داشت.

مشاهده نظرات