سخنگوی دولت:

پرداخت ۹ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی

سخنگوی دولت از پرداخت ۹۵۰۰ میلیارد تومان از طریق اسناد و هزار و ۴۴ میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی خبر داد و گفت: دریافتی مقامات سیاسی کمتر از ۱۰ میلیون و حداکثر مدیران غیر سیاسی ۱۸ میلیون تومان است.

محمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بابیان اینکه دولت خود را مقید به اجرای برنامه ششم میداند، افزود: سازمان برنامه و بودجه ۴۰ مورد آییننامه اجرایی و ۱۹ مورد در ارتباط با آییننامههای احکام دائمی تهیه و در دست اجرا دارد.

وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه اولویتهای دولت محیط زیست، آب، فاضلاب و حمل و نقل ریلی است، ادامه داد: دولت برای این اولویتها و اشتغال، دو هزار میلیارد تخصیص داده و همه موانعی بر سر راه بخش خصوصی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر اساس مصوبات رفع شده است.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه ۹۵۵ هزار فرصت شغلی باید بهطور خالص ایجاد شود، گفت: نمایندگان مجلس در فرآیند تصویب برنامه ششم هزینههایی برای دولت ایجاد کردند که برای دستیابی به رشد ۸ درصد به منابع جدیدی نیاز است و احتمالاً در آینده برای مواردی که امکان عدم تحقق رشد ۸ درصدی وجود دارد، اصلاحاتی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بابیان اینکه در ۴۱ مورد قانون برنامه ششم توسعه بیش از ۴۲۶ هزار میلیارد هزینه جدید برای دولت ایجاد شد، گفت: سازمان تأمین اجتماعی مدعی طلب ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از دولت است که بر اساس بودجه سنواتی، ۲۰ درصد این مبلغ سالانه به تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

نوبخت افزود: طی هفته جاری حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق اسناد و هزار و ۴۴ میلیارد تومان به طرحهای عمرانی پرداخت شد.

وی در ادامه توضیح داد: تلاش دولت ایجاد رشد ۸ درصدی است، بنابراین بخش قابل توجهی از ۴۲۶ هزار میلیارد تومان هزینه جدید برای دولت بهوسیله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام کاهش یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال گذشته ۷۰۳ هزار فرصت شغلی از سوی دولت ایجاد شد اما همچنان ۲۱۷ هزار نفر فاقد شغل هستند و نیازمند که این موضوع اقدامات بیشتری را میطلبد.

نوبخت افزود: دولت بر ایجاد سرمایهگذاری و اشتغال بر قرارداد ۵ میلیارد دلاری با توتال تأکید جدی دارد که در کل ۱۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم و ۸۵ میلیارد دلار درآمد آن در ۲۰ سال حاصل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دولت آمریکا نباید در سرمایهگذاری در ایران مانعتراشی کند، ادامه داد: رشد ۸ درصدی از جمله اهدافی است که باید با در نظر گرفتن ملاحظات و مصالح ملی محقق شود.

وی بابیان اینکه رئیسجمهور خود را موظف به انجام مطالبات مردم میداند، افزود: درباره حقوقهای نجومی بسیار شفافتر ازآنچه گفته شد، عمل شده است و دولت داوطلبانه در شورای حقوق و دستمزد تکلیف پرداختهای غیرمتعارف به مدیران را بهرغم آنکه تاکنون قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس تصویب نشده، مشخص کرده است.

نوبخت ادامه داد: بر این اساس دریافتی مقامات سیاسی کشور کمتر ۱۰ میلیون تومان و حداکثر دریافتی مدیران غیرسیاسی ۱۸ میلیون تومان تعیین شده است.

رئیس سازمان برنامه بودجه افزود: در آن روزهایی که مسئله حقوقهای نجومی پیش آمد دولت از مردم مراتب عذرخواهی را بهجا آورد، اما در آن زمان نیز حقوق مسئولان سیاسی در همین حد بود و بهعنوان نمونه آخرین حقوقی که برای یکی از اعضای هیئت دولت که استاد تمام و پایه ۲۱ است، ۷ میلیون و هشتصد هزار تومان است.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات

بحران کاغذ بار دیگر به جان مطبوعات افتاد

سلولوزی، چاپ و بسته‌بندی

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 764)

نفت، گاز و پتروشیمی

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم

غذایی و کشاورزی