آیا با خروج اکوادور توافق کاهش تولید اوپک از هم می‌پاشد؟

خروج اکوادور از توافق کاهش تولید نفت می‌تواند ایجاد کننده سابقه خطرناکی در درون اوپک باشد و درها را برای خروج دیگر تولید کنندگان از توافق کاهش تولید باز کند.

به نقل از بلومبرگ، اکوادور، یکی از اعضای کوچک اوپک با این استدلال که به درآمد نفتی بیشتری نیاز دارد، اعلام کرده که قصد دارد از توافق کاهش تولید اوپک خارج شود و تولید نفت خود را افزایش خواهد داد.

کارلوس پرز، وزیر نفت اکوادور که کشورش متعهد شده بود تولید نفت خود را 26 هزار بشکه در روز کاهش دهد، با اشاره به تاثیر ناچیز تولید این کشور بر عرضه کلی اوپک گفته: «کاری که اکوادور انجام میدهد یا انجام نمیدهد، هیچ تاثیر عمدهای بر تولید اوپک ندارد.»

هرچند ممکن است خروج اکوادور از توافق کاهش تولید از نظر حجم تولید تاثیر چندانی بر بازار جهانی نفت نداشته باشد، اما میتواند ایجاد کننده سابقه خطرناکی در درون اوپک باشد و درها را برای خروج دیگر تولید کنندگان و شاید تولید کنندگان بزرگ از توافق کاهش تولید باز کند.

آمریتا سن، تحلیلگر ارشد موسسه انرژی اسپکتس گفت، خروج این کشور از توافق «تاثیری بر توازن بازار جهانی نفت نخواهد گذاشت، اما نشان میدهد که اکنون که توافق کاهش تولید نتوانسته قیمتها را افزایش دهد، چالشهای اعضای اوپک برای تداوم توافق بیشتر شده است.»

وی افزود، اعلام خروج اکوادور «ممکن است بار دیگر نگرانیها در مورد از هم پاشیدن توافق کاهش تولید را بیشتر کند.»

اکوادور گفته یک توافق «نانوشته» با اوپک انجام داده بود که به این کشور امکان میداد بسته به نیازهای مالی خود، تولید خود را تغییر دهد، اما اوپک هیچگاه از چنین توافقی صحبت نکرده است.

اکوادور تنها کشور عضو اوپک نیست که با کمبود منابع درآمدی مواجه است، و کشورهای دیگری نظیر الجزایر نیز به شدت برای تامین هزینههای خود به درآمدهای نفتی وابسته هستند. به گفته توربجورن کجوس، تحلیلگر دی ان بی بانک در اسلو، اکنون دیگر اعضای کوچک اوپک نیز ممکن است با این استدلال که به پول بیشتری نیاز دارند، از توافق خارج شوند.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات