عقبایی:

خبری از مسکن اجتماعی و استیجاری در کشور نیست

رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری گفت: دولت باید با ایجاد طرح مسکن استیجاری متوسط قیمت اجاره بها را در کشور کاهش دهد.

حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری با بیان اینکه دولت باید با ایجاد طرح مسکن استیجاری باید متوسط قیمت اجاره بها را در کشور کاهش دهد، گفت: ما نمیگوییم اجاره نشینی از بین برود، ولی باید حداقل اجاره نشینها استرس و دغدغه رشد نامتعارف اجاره بها را نداشته باشند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری تصریح کرد: باید یک تناسبی بین سبد خانوارها در مسکن و نیز درآمدها ایجاد شود که امیدوار هستیم مجلس و دولت بتواند برای اجرایی شدن این طرح اقدامات لازم را انجام دهد.

وی توضیح داد:  با توجه به اتمام مسکن مهر،امیدواریم دولت در چارچوب مسکن اجتماعی حتما ساخت  مسکن استیجاری را بعنوان یکی از اصلیترین برنامههای خود قرار دهد.

عقبایی با اشاره به اینکه دهکهای پایین جامعه به عنوان ضعیفترین افراد هستند گفت:  رشد و رونق در بازار مسکن از همین جا میتواند رقم بخورد.

وی با بیان اینکه تولید مسکن استیجاری شروع  برقراری توازن بین عرضه و تقاضاست، گفت: در حال حاضر هیچ خبری از مسکن استیجاری و اجتماعی در کشور نیست.

مشاهده نظرات