اقتصاد خاورمیانه، در چنبره بیم‌ها و امیدها

اقتصاد نفتی و تکیه بر خام فروشی، یکی از جدی‌ترین معضلات حوزه جغرافیایی استراتژیکِ خاورمیانه به شمار می رود،عارضه‌ای که می‌توان از آن به عنوان پاشنه آشیل منطقه مذکور یاد نمود.

تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقه خاورمیانه نشان داده، محدوده جغرافیایی مذکور، یکی از پرتنشترین و مناقشه برانگیزترین حوزههای جغرافیایی جهان بوده و به نوعی همواره در طول تاریخ این عرصه، محل درگیری، خون، دود و آتش بوده است.

تلاش استکبار جهانی برای استعمار این منطقه و طراحی نیرنگها و توطئههای بسیار برای چپاول منابع انرژی و ثروتِ خطه مذکور به جزئی لاینفک از تاریخ یک قرن اخیر این حوزه تبدیل شده است.

البته طرح این موضوع به معنای آرام بودن منطقه خاورمیانه در قرون گذشته نیست و همواره با مطالعه تحولات تاریخی، این موضوع عیان و مبرهن میشود که این خطه استراتژیک، از دیرباز به عنوان یکی از اصلیترین کانونهای درگیری و تحولات جهان مطرح بوده است.

با همه این اوصاف، با توجه به نقش تعیین کننده انرژی و منابع زیرزمینی در تحولات این عرصه، شیب و روند این تحولات در طول صد سال اخیر به مراتب تندتر از ادوار و قرون گذشته بوده است.

معصومه شمسیان، کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی با اشاره به وابستگی اقتصادی این حوزه به منابع نفتی و گازی و گرایش به خام فروشی به عنوان اصلیترین عارضه اقتصادی این خطه، اظهار داشت: در طول سالیان گذشته،این نقطه ضعف به عامل و ریشه اصلی بسیاری از خسارات و مشکلات اقتصادیِ بسیاری ازکشورهای مستقر در حوزه خاورمیانه تبدیل شده است.

وی افزود:داستان غم انگیز وابستگی اقتصادی و بودجه کشورهای نفتی حوزه خاورمیانه به این منابع و تغییر و تحولات غیر منتظره در قیمت نفت و دشوار شدن روند تأمین نیازهای مالی کشورهای هدف، از رخدادهای تلخی است که در طول سالیان گذشته به انحای مختلف ظهور و بروز پیدا کرده است.

شمسیان عنوان کرد: البته در نقطه مقابل، بالا رفتن قیمت نفت نیز،حامل و حاوی جذابیتهای اقتصادی خاص به خود برای کشورهای نفت خیز بوده اما این رشد قیمتی نیز در برخی حوزهها به عاملی برای تحمیل خسارت به کشورها و دُوَلِ مورد نظر تبدیل شده و به نوعی میتوان گفت محدوده جغرافیایی نفت خیز خاورمیانه در هر دو حالتِ،کاهِشِ قیمت نفت یا افزایش آن، متضرر شده، زیرا هیچکدام از موارد فوق با تکیه بر زیر ساختها و پشتوانه محکم، استوار، منسجم و پایداری انجام نپذیرفته و بخشی از توفیقات حاصل شده در عرصه اقتصادی نیز مقطعی بوده است.

وی افزود: البته در طول سالهای اخیر، تلاشهایی برای فاصله گرفتن از وابستگی اقتصادی به نفت و هزینه کردن درآمدهای نفتی در بخشهای مُوَلِد همچون احداث نیروگاههای هستهای، پتروشیمیها،کارخانجات و مراکز تولیدی مشاهده شده است، اما این تحرکات ، عمدتاً در زمانی عملیاتی شده که قیمت نفت بالا بوده است.

شمسیان گفت: برخی از کشورها همچون امارات در فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی تا حدودی (تاکید میشود تا حدودی) موفقتر عمل کرده و برخی از دُوَل و کشورها همچون عربستان،توفیق چندانی در این عرصه نداشتهاند.

کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: سال 2017 را میتوان یکی از بدترین و وخیمترین ادوار اقتصادی این خطه نام نهاد که رکود، بیکاری، فشارهای مالی به دولت و مردم، شوکهای متعدد اقتصادی، افزایش استقراض کشورهای خاورمیانه به تَبَعِ دریافت وام و تسهیلات، تخریب زیرساختها و نیاز این مناطق (همچون سوریه،عراق و یمن) به منابع برای بازسازی و آبادانی در محدودههای جنگ زده،تنها نمونههایی از چالشهای مناطق مذکور به شمار میرود.

افق تیره و تار اقتصادی منطقه خاورمیانه/روزنههای امید هر روز کمرنگتر از دیروز

فرشید خدابنده لو، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی با اشاره به دورنمای نه چندان امیدوارکننده و نوید بخشِ اقتصادیِ حوزه جغرافیایی خاورمیانه (بخصوص کشورهایی که اقتصاد آنها به شدت وابسته به نفت است) عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی این حوزه جغرافیایی معطوف به جنگهایی میشود که زیرساختهای کشورها را هدف قرار میدهد و به تبع ، ایجاد عمران و آبادانی در این مناطق، نمیتواند بدون تأمین پیش نیازهای مالی عملیاتی و اجرایی گردد.

وی افزود: از سوی دیگر بحرانهای امنیتی باعث فرار سرمایهها و بیمیلی سرمایهگذاران به نقش آفرینی در پروژههای مولد و تأثیرگذار در این محدوده میشود که به تبع همین پدیده ، روند رشد و شکوفایی اقتصادی این حوزه با خلل،کندی و نارساییهایی مواجه میشود.

خدابنده لو گفت: فارغ از مسائل امنیتی و جاری و ساری بودن جنگ در خاورمیانه، ایران نیز از برخی معضلات اشاره شده مصون نمانده و با وجود اقتدار پایدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و هراس دشمنان این مرز و بوم از حمله به این حوزه جغرافیایی، لذا وابستگی اقتصاد به نفت و کم توجهی به تولید داخلی مزید بر علت شده تا نتوان به نحو شایستهای اهداف از پیش تعیین شده اقتصادی را پیگیری و عملیاتی نمود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: امید آن میرود با پیگیری و تلاش فزاینده در راستای حصول سیاستهای اقتصاد مقاومتی، فصلی نو در حوزه اقتصادی این مرز و بوم گشوده شود، امری که با عنایت به پیش بینی ناامید کننده بسیاری از کارشناسان و مراجع اقتصادی و پژوهشی بین المللی در خصوص آینده اقتصادی خاورمیانه، ضرورت توجه و عملیاتی ساختن آن دو چندان میشود و بدون تردید تنها راهکار اصولی،سازنده و هوشمندانه در برون رفت از تهدیدات اقتصادی،در اجرا و عملیاتی ساختن بیکم و کاست سیاستهای اقتصاد مقاومتی نهفته است.

مشاهده نظرات