٢٤ هزار میلیارد تومان طرح‌های ناتمام و شروع نشده

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: زمینه مناسبی برای جهش و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در دولت دوازدهم فراهم شده است.

مهدی کرباسیان گفت: ایمیدرو در ابتدای دولت یازدهم، ٢٤ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام و شروع نشده داشت ضمن اینکه اموال خود را واگذار کرده بود اما در ایمیدرو ٧٣ پروژه تعریف کردیم که برخی افتتاح شده و برخی در حال اجراست و زمینه خوبی برای جهش و توسعه در دولت دوازدهم داده میشود.

وی ادامه داد: امسال رهبری معظم به تولید و اشتغال در کنار اقتصاد مقاومتی تاکید کردهاند.

یکی از نکات قابل توجه، اینکه بخش خصوصی دارای اهلیت به کار گرفته شود و طبق اصل ٤٤ قانون اساسی نیز باید سرمایهگذار خارجی وارد میدان شود.

رییس هیات عامل ایمیدرو  اظهار داشت: این معدن که نعمت خداوندی است در دهه ٣٠ به معنای عام کشف شد و در دهه ٥٠ با ٦٠ هزار متر حفاری ذخایر آن کم و بیش شناسایی شد.

منبع: اعتماد
مشاهده نظرات