جدی شدن پیشنهاد واقعی‌سازی قیمت بنزین

پس از انتشار گزارش «آژیر زرد مصرف بنزین» که در آن «واقعی‌سازی قیمت‌ برای کنترل مصرف سوخت» به مسوولان پیشنهاد داده شده بود، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روز گذشته با اشاره به افزایش نگران‌کننده مصرف بنزین در کشور گفت: چنانچه نتوانیم این روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم، دولت و مجلس باید مصوباتی درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه‌بندی داشته باشند.

در گزارش یاد شده در حالی ثابت بودن قیمت بنزین در دو سال گذشته از علل اصلی رشد افسارگسیخته بنزین ارزیابی شده بود که از نگاه منصور ریاحی نیز «ثابت ماندن قیمت بنزین در دو سال گذشته و ارزانی آن باعث شده است به نوعی شاهد افزایش بیرویه مصرف بنزین باشیم.» به این ترتیب آنچنان که پیشتر گفته شد، با واقعیسازی قیمت بنزین نه تنها مصرف آن در کشور کنترل میشود، بلکه از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه نیز پیشگیری شده و بنزین صرفهجویی شده به همراه تولیدات جدید به جای سوخت شدن با قیمتهای یارانهای، به صادرات اختصاص خواهد یافت.

بر همین اساس آنطور که خبرگزاریها در روز گذشته خبر دادند؛ ریاحی در رابطه با رشد مصرف بنزین در کشور گفت: در تیرماه به دلیل آغاز فصل مسافرتها و با توجه به افزایش مصرف بنزین، روزانه 84 میلیون لیتر بنزین مصرف میشود که در مقایسه با تیر سال گذشته 10 میلیون لیتر بیشتر است. ریاحی در ادامه تاکید کرد: هماکنون برای تامین بنزین مصرفی مشکلی نداریم، اما قطعا این روند تا حدی میتواند پیش برود چون علاوه بر استفاده کامل از توان داخلی ما هماکنون از بخشی از ذخایر و واردات برای تامین این مقدار بنزین نیز استفاده میکنیم. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت: دولت اکنون در قبال سوخت یارانه سنگینی میپردازد در صورتی که قیمت سوخت بسیار بالاتر از این نرخها است و این موضوع کار کارشناسی میخواهد. ریاحی درباره دلایل افزایش مصرف بنزین پس از ثابت بودن قیمت سوخت به افزایش تولید خودرو اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از دلایل بالا بودن مصرف سوخت بالا بودن عمر بخشی از خودروها است زیرا علاوه بر مصرف زیاد بنزین آلایندگی زیادی نیز تولید میکنند.

مطالب مرتبط
افزایش قیمت و سهمیه‌بندی مجدد بنزین تکذیب شد
مشاهده نظرات

قیمت موز کاهش می‌یابد

غذایی و کشاورزی

لغو ممنوعیت کشت برنج در سال آینده

غذایی و کشاورزی

علت گرانی گوشت چیست؟

غذایی و کشاورزی