نرخ تورم بخش خدمات در سال ۹۵ اعلام شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۲۲/۸ که نسبت به سال قبل ۸/۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ارانیکو به نقل از ایبِنا، شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات مشتمل بر ۸ بخش است که عبارتند از تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی، هتل و رستوران، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، واسطه گریهای مالی (بیمه)، مستغلات، اجاره و فعالیتهای کسب و کار، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی.

شاخص کل قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۲۲/۸ که نسبت به سال قبل ۸/۹ درصد افزایش یافته است.

تغییرات شاخص بخشهای خدمات نیز به شرح زیر است:

شاخص گروه خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۵۹/۹ که نسبت به سال قبل ۹/۵ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه خدمات هتل و رستوران در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۹۰/۷ که نسبت به سال قبل ۹ درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص گروه خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۴۵/۱ که نسبت به فصل قبل ۷ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه خدمات واسطه گریهای مالی (بیمه) در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۲۷/۳ که نسبت به سال قبل ۲/۶ درصد افزایش یافته است.

بر پایه این گزارش، شاخص گروه خدمات مستغلات، اجاره و فعالیتهای کسب و کار در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۱۸۲ که نسبت به سال قبل ۶/۵ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه خدمات سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۴۲/۷ که نسبت به سال قبل ۱۱/۷ درصد افزایش یافته است.

مشاهده نظرات